👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mytologi

Skapad 2019-09-02 15:27 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3)
Vi ska i detta arbetsområde bekanta oss med nordisk och antik mytologi.

Innehåll

Arbetssätt

Vi ska 

 • läsa texter om olika gudar och myter

 • diskutera 

 • se filmer

 • spela teater

 • söka information och skriva faktatexter

 • göra jämförelser mellan nordisk och antik mytologi

 

Bedömning

Du kommer att bedömas på din förmåga att

 • återge fakta om någon gud och myt ur både nordisk och antik mytologi

 • göra jämförelser mellan nordisk och antik mytologi

 • återge fakta i en faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3