Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Novell

Skapad 2019-09-02 15:32 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Ett tema om texttypen novell. Eleverna får först bygga upp kunskap om texttypen genom att höra och läsa noveller för att sedan planera och skriva en egen novell.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Mellan vecka 35 och 40 kommer vi att arbeta med texttypen novell. Du kommer att få lära dig om genretypiska drag. Du kommer att få läsa och lyssna på olika noveller samt diskutera innehåll och budskap.Du kommer även att få planera och skriva en egen novell.

Innehåll

  Vad vi ska arbeta med (centralt innehåll) 

 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. 
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.  
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger. 
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. 

 

Centrala begrepp  

 • Novell, genre, gestaltning, skiljetecken, budskap 

 

Hur vi arbetar med området 

 

 • Vi läser noveller ur boken ”Bara för dig på mellanstadiet”. 
 • Diskussioner i smågrupper och helklass om texternas budskap och innehåll.  
 • Skriftliga uppgifter som t ex handlar om att skriva gestaltande. 
 • Skrivplanering samt skrivande av en egen novell.  

 

 Hur visar du vad du har lärt dig? 

 

 • Du deltar aktivt  i samtal och diskussioner 
 • Du arbetar med uppgifter självständigt och i grupp. 
 • Du planerar och skriver en novell som följer de genretypiska drag vi gått igenom. 

Uppgifter

 • Skrivövning - gestalta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: