Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gläntan Matematik ht 19

Skapad 2019-09-02 15:33 i Idalaskolan Lunds för- och grundskolor
Höstterminens arbete i matematik år 2 Idalaskolan
Grundskola 2 Matematik
Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet.

Innehåll

Läroplansanknytning

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar ditt intresse för matematik och tilltro till din förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Dina mål

Du ska;

 • arbeta med tal upp till 100 i addition och subtraktion.
 • förstå positionssystemet.
 • kunna addera och subtrahera med ental 43+2, 45-3.
 • lösa textuppgifter med additon och subtraktion
 • få lära dig att börja med det största talet först i addition.
 • få lära dig att använda multiplikation, 5-ans och 2-ans tabell
 • arbeta med jämna och udda tal..
 • kunna klockan, kvart i och kvart över, tjugo i och tjugo över.
 • få bekanta dig med längdenheterna, cm och m.
 • få bekanta dig med volymenheterna dl och l.

Så här ska du arbeta

Du kommer att arbeta med:

 • praktisk matematik/ laborativ matematik
 • matematiska problem genom att rita, skriva och fotografera
 • utematematik
 • göra textuppgifter med addition och subtraktion 
 • matematik med digitala lärverktyg

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: