Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 5

Skapad 2019-09-02 15:40 i Fridas Hage Tjörn
Pedagogisk planering för området rymden åk 5
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3) Fysik
Jorden roterar som en snurra runt sin axel samtidigt som solens strålar hela tiden träffar vår planet. Rymden är stor och det är en mycket spännande resa som vi kommer att göra under perioden. Vi får se jorden ur ett annat perspektiv än vad vi är vana vid. Hur länge var Christer Fuglesang i rymden? Hur klarade han sig? Hur ser jorden ut därifrån? Vad beror våra årstider på? Varför trillar vi inte av jordklotet? Hur bildades Universum? Dessa och många andra frågor kommer vi att diskutera. Även om vi inte kan hitta svar på alla våra frågor kommer vi lära oss mycket om jorden, dess närmaste grannar och om rymden.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • redogöra för himlakroppars rörelse.
 • namnge planeterna i vårt solsystem.
 • namnge några himlafenomen.
 • förklara varför vi har dag och natt.
 • förklara varför Sverige har olika årstider.
 • människans insatser i rymden och användning av satelliter
 •  

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att genomföra arbetsområdet "Rymden" och träna på förmågorna:

 • Söka och granska information
 • Tolka information och dra slutsatser
 • Beskriva och förklara


Förmågorna tränas i undervisningen genom att:

 • läraren föreläser.
 • vi läser texter av olika slag. 
 • vi tittar på filmer om rymden, samt arbetar med uppgifter omkring detta.

Visa vad du lärt dig och bedömning

Bedömningen görs löpande under arbetet genom observationer av vilka kunskaper du visar på lektionstid  i arbetet med instuderingsfrågor, muntliga diskussioner och grupparbeten. Du ska visa att du kan:

 • redogöra för himlakroppars rörelse.
 • namnge några av planeterna i vårt solsystem.
 • namnge några himlafenomen.
 • förklara varför vi har dag och natt.
 • förklara varför Sverige har olika årstider.
 • berätta/förklara om människan i rymden och användning av satelliter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: