👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder

Skapad 2019-09-02 15:44 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Kemi Biologi Fysik
Du kommer utveckla din förmåga att förstå hur man kan observera väder och utveckla dina kunskaper om olika väderfenomen och hur dessa uppstår. Du kommer också utveckla din förmåga att förstå människans påverkan på miljön och dess bidrag till ändrade klimatförhållanden.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

- Vad luft är och dess egenskaper och användning

- Lufttryck och tryckändringar

- Varm och kall luft - molekylernas rörelse

- Hur olika väderfenomen uppstår, t.ex. vindar och blixtar

- Hållbar utveckling - kretslopp: förorening - spridning – rening och förebyggande 

- Hur vi kan observera väder 

- Energiflöde (värme) -ledning – strömning – strålning 

- Värmespridning och isolering

- Djurs anpassningar till värme/kyla/väder

- Partikelmodellen (fast, flytande, gas – molekylernas rörelse)

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att läsa, diskutera, göra begreppsförklaringar med tillhörande bilder, se filmer och utföra undersökningar och experiment.

 

Bedömning:

Bedömning sker löpande vid diskussioner och genomgångar på lektionerna.

Utförande av undersökning och experiment med tillhörande skriftliga rapporter.

Bedömningstillfälle/test vid slutet av arbetsområdet.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6