Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoplanering 6:an vecka 37/38/39/40

Skapad 2019-09-02 15:51 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola F – 6 Engelska
We will talk about travelling by air and things to shop for a trip

Innehåll

 

Arbetsområde

Du kommer att lära dig:

go shopping for a trip

understand how people talk about airplanes and airports

grammar: there is/there are + plural (dogs and heroes)

 

Arbetssätt

Du kommer att:

vecka 37:

Glosförhör 10 Words -

TB: p. 15 "Simon goes shopping" - listen/read and translate the text; write the yellow words

10 first Words are homework until next week

WB: page 8 task 6  - extra work page 6 task 1 and 2 worksheet 1

grammar: WB:  18 - + extra worksheet from week 36

 

Week 38:  Glosförhör 10 Words -

TB: page 16 + 17 Time for packing and Simon's bag - listen/read and write the yellow Words + the Words on p. 17

WB: p 7 task 4 and page 8 task 5

Grammar: page 20  - plural a+b   EXTRA task c - extra worksheet

 

Week 39: Words Words Words: write all the Words on page 18 and learn them all - we will go through them together and learn them together!

ask your neigbor - and we will play Word bingo!

 extra : WB: P. 15 task 24 Worksheet

 

Week 40: We will repeat Words and grammar - what have we learned  - what do we need to practice?

Extra work for the Quick ones - TB: read p. 20-21 and write and learn the yellow Words

 - start practicing for the test

 

Week 41 - Practice for the test -

Chaptertest - Chapter 1

 

 

Bedömning

Du kommer att visa din kunskap genom att:

visa dina kunskaper i undervisingen och i läxförhör

Kapiteltest: Chapter 1

Matriser

En
Engelska åk 4-6 skriva, höra och läsa

Ej uppnått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriven engelska
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Strategi för lyssnande & läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Språkanpassning
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Tydlighet & variation
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: