Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik

Skapad 2019-09-02 15:53 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Slöjd
Du kommer under ett par veckor att få arbeta med att lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt...

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

I slöjden ska vi arbeta så att du får möjlighet att utveckla idéer, överväga olika lösningar, formge och framställa olika föremål och värdera resultat. Slöjdens ska också väcka din nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material samt ta dig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Det här kommer vi att arbeta med:

 • handverktyg, redskap och maskiner, vad de heter och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • en hantverksteknik som kallas "lappteknik" och begrepp som används i samband med den
 • skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, hur man läser dem och hur man följer dem
 • slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering samt hur dessa delar samverkar till en helhet
 • dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild
 • hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer
 • hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar ditt slöjdföremåls estetiska uttryck
 • resurshushållning

Du kommer att få lära dig:

 • hur valet av färg påverkar ditt färdiga slöjdföremål
 • att trä symaskinen och ställa in rätt sömmar för vävt tyg
 • att med hjälp av arbetsbeskrivningen själv fundera ut vad som är nästa steg och komma med förslag på rätt material till detta
 • om hantverkstraditioner kring patchwork och lappteknik
 • grunderna i lappteknik
 • att ge ett omdöme om ditt slöjdföremål och din egen arbetsinsats genom att tala om vad som var bra och du blev nöjd med samt vad du kan göra bättre till nästa gång

Så här kommer vi att arbeta:

 • vi kommer att gå igenom vad lappteknik är och dess historia gemensamt
 • du kommer att få skissa och planera ditt slöjdföremål, exempel på slutprodukt kan vara CB-fodral, grytlapp, vetevärmare, lavendelkudde, sittdyna...
 • du kommer att få arbeta med ditt slöjdföremål med hjälp av en arbetsbeskrivning
 • du redovisar för resten av gruppen genom att visa ditt färdiga slöjdföremål och berättar vad som blivit bra och du är nöjd med samt vad du kan göra bättre till nästa gång

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • hur väl du har formgett och framställt ditt föremål
 • hur goda dina kunskaper är i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete
 • hur väl du kan välja och motivera dina olika val genom arbetsprocessen
 • hur väl du kan bidra till att utveckla idéer
 • hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt
 • hur väl du resonerar kring slöjdföremålets uttryck med hjälp av färg, form och material i redovisningen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: