Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 kap 1 vecka 35 - 40

Skapad 2019-09-02 16:00 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Matematik
Talmängder Faktorisera tal Negativa tal Potenstal Kvadratrot Pythagoras sats

Innehåll

Mål:

Du ska kunna:
 
>skriva, förstå och använda tal i potensform
>förstå och räkna ut kvadratroten av ett tal
>använda Pythagoras sats
>förstå talmängder och negativa tal
 
 
Planering:
 
 

 

Vecka 

Tisdag 

55

Torsdag 

55

Fredag

55 

35 

Screening 

classroom 

s. 8-9 

delbarhet och primtal 

G: s. 10 - 11 

36 

genomgång planering 

delbarhet och primtal

G: 10 - 11  

negativa tal  + - 


G: 12 

Negativa tal  

mul och div 

G: 12 

37 

tal i potensform 

G: 13 

tal i kvadrat

G: 14 

kvadratrot

G: 15 

38 

pythagoras sats 

G: 16 - 17 

pythagoras sats 

G: 18 - 19 

mönster

G: 20 - 21 

39 

diagnos 

rep/röd 

rep/röd

40 

prov  - vilken lektion bestäms närmare v. 40 

 

 

 
 
 

Exempeluppgifter på E-nivå.

Hjälpmedel: papper och penna.

1. Vilket eller vilka av talen i rutan är

a) naturliga

b) heltal

c) rationella2 Vilka av talen i rutan är delbara med

a) 5 b) 33 a) Vad är ett primtal?

b) Dela upp 36 i primtalsfaktorer.


4 Temperaturen sjönk från +9° till –7°. Hur många grader sjönk temperaturen?


5 Beräkna

a) 5 + (–8) b) 5 – (–4) c) (–4) · (–5) d) (–15)/3


6 Beräkna

a) 23 b) ”fem i kvadrat” c) √81


7 Beräkna hypotenusan.8 Beräkna

a) 124 + 89 b) 1 004 – 992 c) 624 · 8 d) 8 000/2 000

Redovisa och motivera dina lösningar så fullständigt du kan.

Hjälpmedel: papper, penna och räknare.


9. Klockan 18.00 när solen går ner är temperaturen +6 °C.

Temperaturen sjunker sedan med 2 °C per timme.

Vad är klockan då temperaturen har sjunkit till –9 °C?


10. Kontrollera om det är rät vinkel i hörnen. utan att använda gradskiva.

 

 

Exempeluppgifter på C- och A-nivå

 

 1. 400 - 8 (-4)

 

 1. (-125)/(-5) + (-105)/3 + 45/(-9)

 

 1. Beräkna värdet av uttrycket 2ab-b/a när

a.a=4 och b = (-12)

b.a= (-0,6) och b = (-3)

 

 1. 27y / 3y =

 

 1. Från Taffelberget i Kapstaden är det en fantastisk utsikt. För att komma upp på bergets topp kan man åka linbana från dalstationen till toppstationen. På bilden ser du en skiss på linbanan.a) Linbanan är 1 200 m lång och resan till toppstationen tar 5 minuter. Vilken medelfart håller linbanan? Svara i m/s.

 

b) Linbanans kabin är cylinderformad och rymmer högst 65 personer. En person behöver minst 0,20 m2 golvyta. Vilken diameter måste bottenytan på kabinen minst ha för att 65 personer ska få plats?

 

c) Dalstationen ligger 363 m över havsnivån. På vilken höjd över havsnivån ligger toppstationen?

 

IT: Genomgångar
 
 
 
IT: Övningar/uppgifter
 
Kahooter som passar:
 

Matriser

Ma
Matematik 7-9

E
C
A
1
Lösa problem använda strategier och metoder samt formulera modeller.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
2
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge alternativ på alternativ.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
3
Ha kunskaper om och använda matematiska begrepp.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
4
Beskriva begrepp med matematiska uttrycksformer.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
5
Växla uttrycksformer och resonera kring deras relation.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
6
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
7
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt, använda matematiska uttrycksformer.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
8
Framföra och bemöta matematiska argument.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: