Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elektricitet

Skapad 2019-09-02 16:05 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 5 Fysik
Magnetism innebär att material drar till sig eller stöter bort andra material och elektricitet är laddningar i rörelse. Elektromagnetism är sambandet mellan magnetism och elektricitet och är en av de fyra grundläggande krafter som gör att partiklar påverkar varandra, de andra är gravitation, starka och svaga kärnkraften.

Innehåll

Kursens innehåll:

 • Magnetism
 • Elektricitet

 

Förmågor vi kommer att arbeta med:

 • Genomföra undersökningar i fysik med magneter och elektricitet
 • Jämföra resultat
 • Föra resonemang om likheter och skillnader
 • Dokumentera undersökningar i text och bild

 

Vi kommer att:

 • Arbeta med boken om kemi och fysik
 • Titta på filmer som vi sedan diskuterar om dess innehåll tillsammans.
 • Diskutera och resonera i par, mindre grupp samt helklass kring de fakta vi får ta del av och de resultat vi ser i våra undersökningar.
 • Göra enkla experiment

 

 

Detta kommer jag att bedöma

 • Att du kan föra resonemang om magneters egenskaper
 • Att du kan ge exempel på olika typer av magneter
 • Att du kan beskriva hur en kompass fungerar och dra paralleller till jordens magnetfält
 • Att du kan föra resonemang om elektriska kretsar
 • Att du i dina texter och diskussioner använder ämnesspecifika ord och begrepp
 • Att du kan beskriva och ge exempel på någon energikälla

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Magnetism och elektricitet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Fysikaliska samband & begrepp
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband och beskriva dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband och beskriva dessa med god användning av fysikens begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: