Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2019-09-02 16:28 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 2 – 3 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. Denna planering utgår från vår mattebok "Prima matematik". Vi kommer även att lösa vardagsnära matematiska problem. "Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang." Lgr 11

Innehåll

Matematik

I årskurs 3 kommer du i matematiken få arbeta med område som vikt, längd, tid, pengar, former, mönster, enkla bråkformer och de fyra räknesätten. Du kommer få träna på att förstå och analysera begrepp. Vi kommer arbeta med problemlösning, ha praktisk matematik och jobba med skriftliga räkneuppgifter. Du kommer att få utveckla din förmåga att förstå och använda det matematiska språket både muntligt och skriftligt.

Målet med undervisningen är att

Syftet och målen för undervisningen är att behärska:

 

- likhetstecknets betydelse

- hela den analoga klockan och tidsskillnad

- tabeller och diagram

- positionssystemet

- bråk

- geometri (omkrets, area samt tredimensionella objekt)

- addition och subtraktion med tiotalsövergångar inom talområdet 0 till 100

- uppställning med addition och subtraktion inom talområdet 0 till 100, med växling

- multiplikationstabellerna

- division

- avrunda till närmaste heltal

- skriftliga räknemetoder inom talområdet 0 till 200

- problemlösning

- mäta, jämföra och uppskatta längd, volym, massa och tid (även digital tid)

- sannolikhetslära

- digital kompetens och programmering

Så här ska vi arbeta

Du kommer att lära dig genom att...

  • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar
  • arbeta enskilt och tillsammans
  • arbeta med räknehändelser/problemlösning
  • ha gemensamma genomgångar
  • arbeta laborativt
  • ha matteprat: Hur tänker du? 
  • hjälpa kamrater 

 

Detta ska bedömas

Se matris 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik 3

Godtagbara kunskaper ht åk 3
Godtagbara kunskaper vt åk 3
Taluppfattning
Talraden
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 996 och räkna till 1007)
Eleven räknar nedåt från 314 (stoppa vid 295)
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-1500)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 0-1000)
Eleven kan hoppa10-hopp (112-172)
Subitisering/Att se antal utan att räkna
Eleven vet vilket 10-tal som ligger närmast 59. Jag vet vilket 100-tal som är närmast 375? Jag vet vilket 1000-tal som är närmast 2089?
Minskning/skillnad
Eleven kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse. (0-100)
Fler/färre
Eleven kan tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (20-100)
Hälften/dubbelt
Eleven kan förklara hälften/dubbelt vad det betyder.
Talens grannar
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-300
Beräkna
Addition
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-100
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200
Subtraktion
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-100
Eleven kan redovisa skriftliga räknemetoder inom talområdet 0-200
Multiplikation
Eleven kan göra beräkningar inom talområde 0-20
Division
Eleven kan göra beräkningar inom talområde 0-20
Positionerna
Eleven anger siffrors värde (ental, tiotal, hundratal)
Förstår och kan ange siffrornas värde (ental, tiotal, hundratal, tusental)
Bråk
Eleven kan beskriva och jämföra en halv och en fjärdedel.
Eleven kan dela upp helheter i olika antal delar. Samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Likhetstecknet
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition, subtraktion och multiplikation (använder likhetstecknet på ett fungerande sätt)
Problemlösning
Eleven kan lösa problemtuppgifter, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker
Eleven kan redovisa problemuppgift med lämplig strategi, samt kunna avgöra om resultatet är rimligt.
Mäta
tid
Eleven kan grundläggande digital och/eller analog tid.
Mäta
längd
Eleven förstår och kan mäta begreppet omkrets.
Eleven kan jämföra areor samt skala i enkel förstoring och förminskning.
Mäta
massa
Eleven kan uppskatta, mäta och göra enkla jämförelser av massor (kg, hg och g)
Tallinjen
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje med 5- och 2-hopp
Mäta
volym
Eleven kan uppskatta, mäta och göra enkla jämförelser av volymer (l och dl)
Geometri
Eleven kan bygga enkla tredimensionella figurer utifrån en instruktion
Eleven kan beskriva likheter och skillnader mellan två- och tredimensionella former
Statistik
Eleven kan tolka och göra egna stapeldiagram och cirkeldiagram.
Eleven kan resonera kring slumpmässiga händelser i experiment och spel
Mönster
Eleven kan tolka och fortsätta en talföljd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: