Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mullegruppen ht-19 vt-/20

Skapad 2019-09-02 17:04 i Bagarevägens förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vårt mål är att utveckla världens bästa pölplaskare, mossmysare, grengungare och uteundersökare.

Innehåll

 

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Vi är 19 barn födda -14 från 3 olika avdelningar. Därför tänker vi starta upp denna grupp med att fråga barnen vad de har för förväntningar på dessa träffarna. Vi ser att det finns ett stort intresse av att röra sig och att vara utomhus.

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Omsorg, utveckling och lärande

1. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att använda sig av matematiska begrepp

Målet når vi genom att

 • Vi presenterar olika aktiviteter som utmanar barnen i sitt matematiska tänkande.

 

2. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,


Målkriterier

 Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att visas intresse och lust för naturvetenskap.

 • Vilja vara med
 • Ställa frågor
 • Prova själva

 

Målet når vi genom att använda oss av

 • litteratur
 • förstoringsglas
 • experiment
 • barnens kunskaper, frågor och upplevelser

 

3. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sitt intresse och sin förståelse för skriftspråket.

 Målet når vi genom att

 • vi pedagoger utmanar barnen i att se/göra bokstäver i naturmaterial.
 • erbjuda olika aktiviteter för att utveckla skriftspråket.

 

 Arbetssätt - genomförande

Intervjua barnen om förväntningarna:

Vad vill du göra när du är i Mullegruppen?

Vad vill du lära dig av Mulle?

Intervjua barnen i maj:

Vad har du gjort på Mulleträffarna?

Vad har du lärt dig av Mulle?

 

I skogen som är vår lärmiljö, sker både spontana och planerade undervisningstillfällen

I den planerade undervisningen använder  vi oss av innehållet i "uppdragsväskan"

UTVÄRDERING - hur blev det?

 

Omsorg, utveckling och lärande

 

 

 

Mål:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

 

 

 1. Framgångsfaktorer som bidragit till måluppfyllelse, vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?

   

 

 • Att vi delade gruppen i två mindre grupper och även att vi var fler pedagoger medförde att de flesta vågade komma till tals och bli sedda.

 

 

 

 • Träffarna med praktisk undervisning tex matlagning, byggande och experiment, medförde ett bra samarbete och en glädje i gruppen.

   

 • Vi upplever att barnen lär på olika sätt, därför har vi erbjudit barnen olika sätt att bekanta sig med tex symboler. Vi har sett glädjen hos barnen när de känner igen/skriver sitt namn.

 

 

 

 • Genom att barnen själva får vara aktiva och använda sina sinnen ser vi ett lärande.

 

 

 

 • Att vi pedagoger spann vidare på barnens intressen från våra undervisningstillfällen, vilket resulterade i att de inspirerade även de yngre barnen tex ”Affären”.

   

   

 • Dokumentationen på restaurangen blev till nya tillfällen för barnen där det gavs möjlighet till återberättande, samtal och att förmedla kunskapen vidare till de andra barnen.

 

 

 

Barnens tankar kring vad som har varit roligt och sitt eget lärande:

 

 

 

 • Att man inte ska slänga skräp.

 • Att man inte får ha skräp i naturen. Slänger det i soporna.

 • Metall i den gröna, plast i den gula och blandat i den vita.

 • Grön – stål, metall, gul – plast, Blandade

 • Jag lärde mig att man kunde göra popcorn och salta pinnar av det man hittar i skogen.

 • Det roligaste var att det blev popcorn. Lånat grytan av trollen.

 • Det var de här videna, Vidung de var mycket mysiga.

 • Jag kan matsked och kryddmått.

 • Ett stort mått, mellan mått och pytte mått.

 • Att man kan koka på eld

 • Bubbla med sugrör.

 • De stora bubblorna blåste jag med en flaska.

 • Göra mönster av kottar.

 • Namnger: Ekollon

 • Lek: Gå till någon annans träd.

 • Att hitta varandra om man går vilse i skogen.

 • Hitta Vilse Lek: Visselpipan komma.

 • Knoll och Tott, Tott tog av sig mössan, då blev han kall.

 • Jag har lärt mig att skriva mitt namn.

 • Kan man bokstäver kan man sätta ihop det till ord.

 • Läser- Al, Tall, Gran

 • Vi lärde oss att bygga. Man kan bygga bord av pallar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: