Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

(Pp) Normer och värden

Skapad 2019-09-02 17:23 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Förskola
Vårt arbete kring Normer och värden, kopplat till Skolverkets utbildning Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Normer och värden

Tidsperiod: Augusti-september

Förskolans namn: Kålhagens Förskola

 Rödbetan

Barnens ålder: 3-5 år

År och datum: 2019-09-02

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Barnens namn, kamratskap, trygghet i gruppen, jag och vi tillsammans, lära känna miljöer och rutiner. 

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Vi vill stimulera barnens samspel, hjälpa och stödja barnen att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. Barnen ska få reflektera över etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi använder oss av Ugglan och kompisproblemet, ett program från UR skola, som behandlar olika dilemman, problemlösning. Vi ser en bit, stannar upp och reflekterar och hittar lösningar med barnen. Barnen görs delaktiga i dokumentationen kring det vi har sett och diskuterat, vad som läggs ut på Unikum.

Barnen ska själva få dokumentera varandra på bild, de får själva bestämma hur de vill porträtteras. Detta för att få bestämma hur de vill se ut och att de ska få se sig själva, både enskild individ och som en del av en helhet/gruppen.

Vi gör normmedvetna val av böcker, på biblioteket, som rör detta fokusområde

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Pedagogiska dokumentationen i Unikum som barnen är med och skapar i samband med undervisningen. 

Lärplatta som barnen själva får använda för att dokumentera. 

 

planeringen upprättad av: Karolina, Linnea, Susanne och Lisa

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: