Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla aktuellt - Händelser i Sverige och i omvärlden

Skapad 2019-09-02 17:50 i Frötuna skola Norrtälje
.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
Eleverna kommer att titta på Lilla Aktuellt under ht18. Därefter kommer gruppen hålla i en diskussion om vad de sett och hört.

Innehåll

Mål att sträva mot

 1. Få kunskaper om händelser i Sverige och världen.
 2. Lära sig nya ord i samtal och diskussion med andra.
 3. Ta del av kamraternas diskussioner och samtal (lyssna).

Konkreta mål till eleven

 1. Du ska kunna berätta/fråga något efter att ha sett på aktuella nyheter (bilder, tv).
 2. Du som elev ska få möjlighet att samtala/diskutera aktuella nyheter.
 3. Du som elev ska få öva att se sammanhang och konsekvenser utifrån nyheter.
 4. Du som elev ska få möjlighet att jämföra egna erfarenheter med aktuella nyheter.

Undervisning/Aktivitet/Metod

Vi kommer att arbeta med Lilla Aktuellt för att träna att lyssna och se på fakta/nyheter i grupp.
Vi kommer att öva på att kunna berätta något om det vi sett och det sagda.
Vi kommer öva på att prata inför klassen.
Vi kommer öva på att diskutera tillsammans.
Vi kommer öva på att se och jämnföra egna erfarenheter med aktuella nyheter. 

Bedömning

Bedömning kommer att ske kontinuerligt efter varje pass.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

Sv SO
Lilla Aktuellt matris

Ny rubrik

Nivå 1
Har behov av direkt handledning för att genomföra moment
Nivå 2
Genomför moment utifrån givna instruktioner
Nivå 3
Följer givna instruktioner och har egna idéer om arbetets utformning och genomförande.
Nivå 4
Arbetar självständigt efter givna instruktioner och anpassar arbetet till olika sammanhang. Har egna idéer och ger arbetet personlig prägel genom att utveckla arbetet under hela processen.
ANSVAR
Planera, aktivt deltaga, genomföra, be om hjälp
Behöver hjälp att svara på frågor.
Begär ordet ibland.
Begär ordet och kommer med egna åsikter.
Begär ordet och reflekterar och diskuterar och kommer med egna idéer.
KOMMUNIKATION
Tala, lyssna, läsa, redovisa
Behöver hjälp att förklara.
Kan berätta och förklara enklare.
Har god förmåga att förklara berätta.
Har mycket god förmåga att uttrycka sig i samlat och tal.
REFLEKTION och ANALYS
Tolka, dra slutsatser, utvärdera, se sammanhang och konsekvenser
Behöver hjälp med av frågor för att se sammanhang och konsekvenser.
Kan se sammanhang och konsekvenser tillsammans med andra.
Börjar självständigt kunna se sammanhang och konsekvenser.
Kan självständigt se sammanhang och konsekvenser utifrån bild, text och intryck.
KREATIVT ARBETE
Utveckla sitt sätt att lära, samarbete, problemlösning, skapa, fantasi
Kan lösa problem i grupp med hjälp av sina och andras idéer.
Kan enskilt lösa problem med hjälp av sina och andras idéer.
Kan lösa självständigt problem utifrån sina egna idéer och tankar.
Kan självständigt lösa problem utifrån sina egna idéer och tankar. Har driv förmåga, ställer egna frågeställningar och vill veta mer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: