👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PULS, samhälle, natur och teknik

Skapad 2019-09-02 18:30 i Tanumskolan F-6 Tanum
Grundskola F Teknik NO (år 1-3) Samhällskunskap
Genom att utforska, ställa frågor och samtala om olika företeelser och samband i omvärlden vill vi utveckla ditt intresse och kunskaper om samhälle, natur och teknik.

Innehåll

Arbetsområde

Samhälle

Att börja i förskoleklassen är ett stort steg. De nya eleverna möter en värld som är stor, både i fråga om lokaler och antalet elever och vuxna i klassen. Vilka tillhör min klass? Var kan man leka? Frågorna hopar sig i huvudet! Vi börjar i det lilla, jag och du i klassrummet, skolan och närsamhället, för att strukturera upp det nya livet.
Arbetsområden: Skolan, Kompisar, Regler, Här bor jag, Min familj, Viktiga dagar, FN-dagen och Barnkonventionen.

Natur

Barns upptäckarglädje och lust att utforska känner inga gränser om vi låter dem leka fritt i naturen. Naturen erbjuder otaliga möjligheter till lärande inom naturkunskapen. Vi fokuserar bl a på att utforska vår närmiljö och låta eleverna få erfarenheter av olika årstider.
Arbetsområden: Årstider, Höst, Vinter, Vår och Sommar

Teknik

Vår vardag är full av olika tekniska hjälpmedel och produkter. Allt vi använder oss av kan kallas för teknik. Datorer och bilar är tekniska maskiner, men även dragkedjor, verktyg och plåster är tekniska lösningar på ett problem eller ett behov som människan har haft. Gemensamt för tekniska lösningar är att de är uppfinningar gjorda av människan. En uppfinning är något som människan hittat på för att underlätta vardagen, få kontroll över naturen eller roa sig med på något sätt. Vi vill väcka elevernas nyfikenhet när det handlar om hur saker i deras vardag fungerar och hur de är tillverkade. 
Arbetsområden: Vad är teknik? Det rullar, Det snurrar, Det flyger, faller och svävar samt Jag är en robot.

 

Konkreta mål

Samhälle

Du ska få möjligheter att:

 • lära känna dina nya klasskamrater, skolan och omgivningen samt tillsammans skapa en trygg och lekfull gemenskap i gruppen.
 • bekanta dig med andra platser och länder, både i samtid och i andra tider, som du kan ha intresse för.
 • få erfarenheter av att ta hand om miljön runtomkring dig och att på så sätt få förståelse för hur egna val i vardagen kan bidra till hållbar utveckling.
 • få pröva idéer, utforska, beskriva, skapa och uttrycka dig på olika sätt.

Natur

Du ska få möjligheter att:

 • upptäcka och utforska din närmiljö.
 • få erfarenheter av olika årstider.
 • utforska årstidernas olika förutsättningar för växter och djur.
 • lära känna några växter och djur.
 • få uppleva lek i olika miljöer och under olika årstider.
 • på olika sätt kunna ge uttryck för dina upptäckter.
 • få upptäcka vattnets olika former(snö, is, vatten, ånga).

Teknik

Du ska få möjligheter att:

 • bli nyfiken på hur saker i din vardag fungerar och är tillverkade. 
 • få undersöka och arbeta med att konstruera, bygga och skapa olika tekniska produkter.
 • använda färdiga tekniska hjälpmedel som till exempel verktyg. 
 • undersöka färdiga produkter och fundera över hur de skulle kunna vidareutvecklas.

 

Undervisning

 • Diskussioner och gemensamma samtal.
  Du får möjlighet att öva på att "tänka högt", formulera dina tankar samt att lyssna på andra och att lära dig av dina kamrater. I samtalen finns det möjligheter att ställa frågor, uttrycka egna tankar och åsikter, reflektera, ställa hypoteser och dra slutsatser. 
 • Läsa och lyssna.
  Vi läser faktatexter, berättelser och sagor. Nya kunskaper kan användas till att söka ny information och till att lära sig nya kunskaper. 
 • Utforska och pröva.
  Du ska få ge och pröva olika hypoteser kring exempelvis naturvetenskapliga fenomen.  Vi skapar förförståelse innan vi exprimenterar  genom gemensamma samtal. 
 • Skapande.
  Vi kommer att kommunicera med olika estetiska uttrycksformer.
 • Lek och rörelse.
  Grupplekar utomhus och inomhus, spel och gemensamma lekar skapar möjligheter till elevernas sociala utveckling
 • Filmer.

 

 • Dokumentation

          Du kommer att få visa dina kunskaper i samhälle, natur och teknik genom att: 

 • delta i samtal och diskussioner.
 • göra praktiska övningar/experiment.
 • visa ditt arbete i form av t ex teckningar/målningar, arbetsblad eller arbetsbok.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -