Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Matematik åk 2

Skapad 2019-09-02 18:36 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi jobbar med Mattesafari åk 2 samt kompletterar med utematematik och laborativt material.
Grundskola 2 Matematik
Du ska bl.a. få lära dig räkna med uppställning, multiplikation, division, lära dig analoga klockan och geometriska figurer.

Innehåll

Syfte för ämnet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. (Lgr 11)

Undervisningens innehåll: Vad?

 • Talområdet 0-100 och 0-1000.
 • Kunna jämföra tal och talen före och efter.
 • Kunna lägga till ental, 43+2.
 • Kunna minska med ental, 45-2.
 • Ta hjälp av mönster som  4+5=9 och 24+5=29 eller 7-3=4 och 57-3=54.
 • Mer om ental och tiotal.
 • Kunna lösa textuppgifter med addition eller subtraktion.
 • Kunna addera och subtrahera tal som 9+4, 17+4, 13-4 d.v.s. 10-talsövergångar.
 • Addition och subtraktion med uppställning.
 • Kunna använda multiplikation.
 • Kunna 2:ans, 5:ans och 10:ans tabell.
 • Kunna använda division.
 • Se om en figur är symmetrisk eller inte. 
 • Berätta räknesagor och beskriva dem med mattespråket.
 • Kunna hela analoga klockan.
 • Udda och jämna tal, hälften, dubbelt, en halv, en tredjedel och en fjärdedel.
 • Datalogiskt tänkande.
 • Mäta med linjal, enheterna cm och meter.
 • Mäta volym, enheterna dl och liter.
 • Känna till geometriska former.

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Gemensamma samtal om hur man kan ta hjälp av matematiska mönster.
 • Muntliga och laborativa genomgångar.
 • Färdighetsträning i matteboken (Favorit matematik)
 • Mattespel
 • Utematte, då vi arbetar praktiskt med det som är aktuellt för tillfället.
 • Gemensamma räknesagor.
 • Enskilda räknesagor där tankegången redovisas antingen genom bild eller siffror.

Kunskapskrav för åk3

Den här perioden jobbar vi en bit på väg för att nå följande krav för åk3.

 

Bedömning

Bedömningen av din förmåga kommer att ske fortlöpande. När du arbetar med färdighetsträningen i matteboken och när vi pratar matematik

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: