Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2

Skapad 2019-09-02 19:47 i Östra skolan Falun
Grundskola 2 Bild NO (år 1-3) Musik Svenska
Vi ska lära oss om Big Bang, rymden, solsystemet, några stjärnbilder och årstiderna.

Innehåll

Mål

                Du ska:

 • kunna beskriva jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra och hur de påverkar oss på jorden.
 • kunna beskriva månens olika faser
 • ha kännedom om gravitation
 • känna igen några stjärnbilder och ha kännedom om stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • namnge några av planeterna i vårt solsystem samt berätta om någon.

 • kunna läsa och förstå innehållet i en enkel faktatext samt skriva en egen.

 

 

Undervisning och arbetssätt

 • Gemensamma genomgångar
 • Se faktafilm
 • Läsa faktatexter
 • Skriva faktatexter
 • Bildskapande
 • Musikskapande

 

Bedömning

Du visar att du utvecklat förmågorna att:

 • beskriva jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra
 • beskriva månens olika faser med bildstöd
 • värdera och skilja på olika texter - exempelvis en berättelse eller faktatext. 
 • dokumentera och skriva en egen faktatext om en planet
 • fått förståelse för innebörden av begreppet gravitation
 • delta i musicerande kring rymden med spel och sång
 • konstruera och visa med olika tekniker i form av bilder och konstruktioner

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: