Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi fotosyntes/förbränning/ekologi 7E HT19

Skapad 2019-09-02 20:12 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi kommer under dessa veckor att arbeta med området ekologi/fotosyntes/förbränning. Du kommer att få lära dig vad fotosyntes och förbränning är, vad ett ekosystem är och hur det fungerar samt hur energin vandrar i naturen. Vi kommer också bland annat plantera ärtor, mikroskopera, studera förbränning hos jästceller samt dokumentera och utvärdera laborationer.

Innehåll

 

Tidsperiod: v. 35-40

Bok: Biologi direkt

Bedömning: Löpande i lektionsarbetet. Diskussioner, genomförande och utvärdering av praktiska laborationer, prov tisdag vecka 40.


Bra begrepp:
cellkärna, cellmembran, mitokondrie, cellvägg, vakuol, kloroplast, klorofyll, fotosyntes, förbränning, glukos, klyvöppningar, ekosystem, energi, konkurrens, symbios, konsument, producent, toppkonsument, energi, näringspyramid, energiprincipen, anrikning, nyckelart, miljögift, biologisk mångfald, ekosystemtjänster 

 

Filmer för repetition:

Celler:

https://www.youtube.com/watch?v=Yvz_Ci4FlL4

 

Fotosyntes och förbränning:

https://www.youtube.com/watch?v=Vxd1Q0czQzc

 

Ekosystem:

 

https://www.youtube.com/watch?v=kSiKn8c4JoA

 

Preliminär planering:

 

 

Vecka

Helklass 1 (tisdag)

Halvklass (onsdag)

Helklass 2 (fredag)

34

 

 

Intro: Vad är liv?

 

Cellen s.5-7, 286-288

35

 

Cellen s.5-7, 286-288

Lab 1: Mikroskopering

 

Växt, djur, jästcell

Film: Fotosyntes s. 96

 

36

 

Fotosyntes s. 96 + arbetsuppgifter

 

Lab 2: Mikroskopering 2 + start ärtlab

 

 

Förbränning

s. 97-98

 

Gå igenom labfrågor

 

37

 

Näringskedja/

Näringsväv

 

s. 99-100

Lab 3: Förbränning hos bagerijäst

 

Utvärderingsfrågor lämnas in

 

Energipyramiden och näringskedjor s. 101

 

Vad är ett ekosystem? S. 354-356

 

38

 

Konkurrens och samarbete, s 105-110

Lab 4: Extraktion av klorofyll + mikroskopera klyvöppningar

Konkurrens och samarbete, s 105-110

39

 

Jobba med labrapport

Jobba med labrapport

Studiedag:

Repetera hemma inför prov

40

Repetition

Biologiprov

Start: hud/muskler/skelett

41

 

Lab 5: Studera en fröväxt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: