Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivbyrån

Skapad 2019-09-02 21:00 i Jumkils skola Uppsala
ASL enligt Nya språket lyfter ( Uppdrag språklyft) år 2
Grundskola 2 – 3 Svenska
Vem har stulit dvärgpudeln Piffy? Detektiven Sally Smart kopplas in på fallet och vi kommer att följa henne i hennes arbete med fallet. Under tiden kommer vi också att få lära oss lite om arbetet som detektiv. Fram med förstoringsglasen, nu sätter vi igång!

Innehåll

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

När vi har arbetat med detta område har du utvecklat din förmåga;

 • att skriva meningar med stor bokstav och punkt 
 • att skriva meningar med beskrivningar och förklaringar
 • att berätta och förklara muntligt så att andra förstår
 • att återberätta något du hört eller läst
 • läsa och förstå texter där du ska tolka och dra slutsatser
 • att kunna skriva beskrivande texter

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att bl.a. arbeta på följande sätt 

 • Vi kommer att arbeta med "deckarschema" där du får läsa och tolka instruktioner och gåtor.
 • Vi kommer bl.a. med hjälp av deckarschemat, skriva texter på dator med skrivkompis och självständigt.
 • Vi kommer att skriva olika typer att beskrivande texter.
 • Vi kommer att samtala, ha gemensamma genomgångar och muntligt berättande.
 • Vi kommer att använda oss av datorer och penna för textskapande, fotografering, redigering och redovisning.

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Genom regelbundna observationer av ditt arbete och deltagande i arbetet och samtal bedömer vi din förmåga att

 • använda och avgöra när meningar ska avslutas med punkt, frågetecken och utropstecken, samt börja meningar med stor bokstav
 • skriva flera beskrivande meningar
 • tolka, förstå och dra slutsatser av texter och instruktioner du läst själv eller texter du hört
 • lyssna aktivt vid samtal, instruktioner, högläsning och samtal i grupp eller parvis
 • beskriva, återberätta och förklara, med bild eller stödord som stöd, så att andra förstår

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska åk 2-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Lässtrategier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Resonera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Elevnära texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Berättande texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Kombinera text och bild
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Ge omdömen, bearbeta och förtydliga
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Samtala om elevnära frågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Ge och ta muntliga instruktioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: