👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SIVCHFR 2019-09-02 Skogens möjlighet för motorik

Skapad 2019-09-02 21:06 i Ruth Fredriksdal RUTH förskolor
Förskola

Innehåll

Barnen utforskar skogens möjlighet, både motoriskt och dess växtlighet. Vad kan man hitta i dess miljö.

Barnens kommentarer- titta en svamp - vad är det- jag ser en ekorre - jag kan hoppa över jag kramar ett träd.

-Jag vet var vi ska gå

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
    Lpfö 18