Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färglära åk 7

Skapad 2019-09-02 21:06 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Vi gör olika övningar i olika färgmedium som gouache, akvarell, tempera och pastell/tusch.
Grundskola 7 Bild
Arbeta med färgmedium på olika sätt

Innehåll

Planering

Resten av terminen kommer vi att arbeta med färglära. Vi kommer att använda olika färgmedium och blanda färger på olika sätt. Avslutningsvis kommer vi att göra en "färgspektra-bild".

Ord och begrepp som vi kommer att tangera är:

 • färgmedium
 • färgspektra
 • primärfärg
 • sekundärfärg
 • färgnyanser
 • akvarellfärg
 • gouache
 • täckande och icke täckande
 • transperant
 • komplementfärger
 • palett

Att göra

1. Genomgång av primärfärger och hur man blandar sekundärfärger.

-Göra en färgövning på förtryckt papper. Använd gouache som målarmedium.

2. Genomgång av nyanser.

-Blanda till nyanser i gouache och måla i förtryckt papper. Använd en primärfärg som grund.

3. Genomgång av varma och kalla färger

-Blanda till varma och kalla färger i gouache utifrån primärfärgerna och grönt. Använd förtryckt papper.

Lära mig att blanda hudfärg.

4. Skapa en målning i gouache där du endast använder primärfärger och svart, vit. Färgerna ska INTE blandas. Valfritt motiv och hela pappret ska vara fyllt med färg.

5. Du ska göra en målning utifrån en liten "bild" som utgångspunkt. Ett så kallat färgspektra.

6. Fotografera alla dina arbeten och lägg in dem i Unikum, lärlogg bild. Skriv ett eget omdöme i densamma och gör en självvärdering i matrisen i planeringen färglära.

Frågor till ditt egna omdöme (att kopiera)

 1. Vad tyckte du om uppgiften och varför?
 2. Vad har du gjort?
 3. Hur har du gjort?
 4. Vad var det som var svårt?
 5. Vad är du nöjd med?
 6. Om du fick möjlighet att göra om uppgiften. Vad skulle du gjort annorlunda?

Viktigt

Du har ansvar för rengöring av verktyg och din arbetsplats. Detta ingår i betyget arbetsprocess och hur du hanterar olika verktyg och material.

LYCKA TILL!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Kunskapskrav BILD 7-9 Lilla Edet

Ännu ej uppnått
E
C
A
2 Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt och PRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE OCH VARIERAT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÉRIKT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR DÅ SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
3 Kombinera bildelement
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE SÄTT
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE SÄTT
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE SÄTT.
4 Utveckla idéer
Kan i det bildskapande arbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA DELVIS EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
5 Arbetsprocess
Under arbetsprocessen BIDRAR eleven TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
7 Eget omdöme
Ger ENKLA omdömen om arbetsprocessen och visar då på ENKLA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Ger UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Ger VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: