Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A kapitel 1 & 3

Skapad 2019-09-02 21:17 i Björkåsskolan Grundskolor
Mål och bedömning för Matteborgen 5A.
Grundskola 5 Matematik
Under höstterminen arbetar vi med Matteborgen 5A. Mellan veckorna 34 - 41 kommer vi arbeta med bokens kapitel 1 och 3. Kapitlen tar upp områdena stora tal och decimaltal.

Innehåll

 

Mål

Kapitel 1 "Stora tal"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
  • ordna tal efter storlek.
  • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
  • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram".


"Kapitel 3 Decimaltal"

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

  • vad decimaltal och "en hel" innebär.
  • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
  • skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
  • storleksordna decimaltal
  • addera och subtrahera enkla decimaltal.

Bedömning

Bedömning sker utifrån diagnoser, praktiska och kooperativa övningar och arbetet i klassrummet. Dina resultat sammanfattas och dokumenteras i matrisen nedan.

Tänk på att redovisa tydligt, med en siffra/ruta, skriv fakta, fråga, uträkning och svar.

Rita gärna en bild eller ett diagram för att visa hur du provar dig fram till en lösning.

Matriser

Ma
Matteborgen 5A - Kapitel 1 & 3

Kapitel 1 Stora tal

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
1a. Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
Hur kan eleven läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000?
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva tal inom talområdet 0-1 000 000, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
Eleven har goda kunskaper att skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
Eleven har mycket god kunskaper att skriva tal inom talområdet 0-1 000 000.
1b. Ordna tal efter storlek
Hur kan eleven ordna tal efter storlek?
Eleven har grundläggande kunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper att ordna tal efter storlek.
Eleven har goda kunskaper att ordna tal efter storlek.
Eleven har mycket god kunskaper att ordna tal efter storlek.
1c. Subtraktionsuppställning
Hur kan eleven använda uppställning vid subtraktion?
Eleven har grundläggande kunskaper att använda uppställning vid subtraktion, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att använda uppställning vid subtraktion.
Eleven har goda kunskaper att använda uppställning vid subtraktion.
Eleven har mycket god kunskaper att använda uppställning vid subtraktion.
1d. Multiplicera stora tal med nollor
Hur kan eleven multiplicera stora tal med nollor?
Eleven har grundläggande kunskaper att multiplicera stora tal med nollor, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att multiplicera stora tal med nollor.
Eleven har goda kunskaper att multiplicera stora tal med nollor.
Eleven har mycket god kunskaper att multiplicera stora tal med nollor.
1e. Dividera stora tal med nollor
Hur kan eleven dividera stora tal med nollor?
Eleven har grundläggande kunskaper att dividera stora tal med nollor, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att dividera stora tal med nollor.
Eleven har goda kunskaper att dividera stora tal med nollor.
Eleven har mycket god kunskaper att dividera stora tal med nollor.
1f. Problemlösning
Hur kan eleven redovisa problemlösningsuppgifter genom att använda metoderna, "rita en bild" eller "prova dig fram"?
Eleven har grundläggande kunskaper att redovisa problemlösningsuppgifter genom att använda metoderna, "rita en bild" eller "prova dig fram," men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att använda metoderna, "rita en bild" eller "prova dig fram."
Eleven har goda kunskaper att använda metoderna, "rita en bild" eller "prova dig fram."
Eleven har mycket god kunskaper att använda metoderna, "rita en bild" eller "prova dig fram."

Kapitel 3 Decimaltal

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
3a. Vad decimaltal och "en hel" innebär
Hur förstår eleven vad decimaltal och "en hel" innebär?
Eleven har grundläggande kunskaper att förstå vad decimaltal och "en hel" innebär, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att förstå vad decimaltal och "en hel" innebär.
Eleven har goda kunskaper att förstå vad decimaltal och "en hel" innebär.
Eleven har mycket god kunskaper att förstå vad decimaltal och "en hel" innebär.
3b. Skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
Hur skriver eleven decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter?
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
Eleven har goda kunskaper att skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
Eleven har mycket god kunskaper att skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
3c. Skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
Hur skriver eleven tal som heltal med tiondelar och hundradelar?
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
Eleven har goda kunskaper att skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
Eleven har mycket god kunskaper att skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar.
3d. Storleksordna decimaltal
Hur kan eleven storleksordnar eleverna decimaltal?
Eleven har grundläggande kunskaper att storleksordnar decimaltal, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att storleksordnar decimaltal.
Eleven har goda kunskaper att storleksordnar decimaltal.
Eleven har mycket god kunskaper att storleksordnar decimaltal.
3d. Addera och subtrahera enkla decimaltal
Hur kan eleven addera och subtrahera enkla decimaltal?
Eleven har grundläggande kunskaper att addera och subtrahera enkla decimaltal, men behöver stöd av en kamrat eller en vuxen.
Eleven har grundläggande kunskaper att addera och subtrahera enkla decimaltal.
Eleven har goda kunskaper att addera och subtrahera enkla decimaltal.
Eleven har mycket god kunskaper att addera och subtrahera enkla decimaltal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: