Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verktygslådan i svenska, 9:1, ht 2019

Skapad 2019-09-02 21:21 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 9 Svenska

Hammare, spik, tumstock och skiftnyckel är alla verktyg som är bra att ha när man ska bygga hus eller hänga upp tavlor. För att bli framgångsrik i svenska behöver man träna sina förmågor tala, lyssna, läsa och skriva med hjälp av språkliga verktyg och metoder. Det är det vi ska jobba med i detta område!

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi tittar på filmer från ur.se "Orka plugga" om studieteknik och olika lässtrategier och lästekniker för att bli en god läsare.  Vi läser och övar läsförståelse muntligt och skriftligt med bl a texter från "Ess i svenska" och i ett sokratiskt samtal kring novellen "Pälsen". 

Vi övar högläsning och spelar in när vi läser och samtalar om en novell i liten grupp. Vi övar i textsamtalet också på att agera samtalsledare.

Utifrån filmen "Niceville" övar vi på filmanalys, i studiegrupp och helklass, utifrån givna punkter.  

Vi läser novellen "Att döda ett barn" och analyserar novellens typiska kännetecken. Vi  har salsskrivning, då du skriver en novell. 

Vi arbetar med området v 35 – 38. 

Matriser

Sv
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
Läsa med flyt, högläsning
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
Läsa och förstå olika texter.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Läsa och analysera olika texter, både muntligt och skriftligt
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Att formulera sig och kommunicera i tal
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Leda och deltaga i ett textsamtal kring en novell. Diskutera olika frågor.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Att formulera sig och kommunicera i skrift,
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva en novell med för texten typiska drag
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Skriva en novell med för texten typiska drag
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: