Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Design/smycken

Skapad 2019-09-03 08:26 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola F Slöjd
Du skall själv tillverka ett halssmycke, armband, örhänge eller ring genom att först designa den genom att skissa dess former och storlek. Därefter väljer du material i form av trä, plast, metall eller något annat.

Innehåll

Syfte

I undervisningen skall eleverna få förutsättningar att utveckla förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av redskap, maskiner och tekniker som passar för ändamålet. Eleven skall också utveckla sin förmåga att analyser och värdera arbetsprocessen och resultatet.  Samt kunna berätta om sina val av estetiska och kulturella uttrycks former som färg och form.

 

Genomförande

Smycken i olika former och material är någonting som har funnits i alla tider i människans närhet. De har varit någonting som har funnits ett behov av som gåvor likväl som det har varit stimulerande och utvecklande för individens sinnen, att ge dem former efter ändamålet. Samt kanske också bara för utseendets skull.

Du skall under främst i slöjden arbeta med att formge och tillverka ett smycke, där vi börjar med att titta på modeller, skisser och mönster. Därefter skall du formge en egen smycke utifrån två eller tre dimensionella skisser där färg, form och olika material skall ingå. 

Där du kommer att få möjligheten att visa upp dina förmågor/kunskaper om färg, form, funktion och medvetenhet runt olika hantverkstekniker. Genom att använda dig av sådant du redan har lärt dig under grundskoleåren eller kommer att lära dig under genomförandet av projektet med stöd av pedagog.

Du kommer att bli medveten om en hållbar utveckling och utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor under arbetets gång genom föreläsning och diskussioner enskilt och i grupp.

Detta kommer du att redovisa i form av en utvärdering av resultatet, arbetsprocessen samt sambanden mellan form, funktion och kvalité

 

Dessutom tränar vi på att tolka slöjdföremåls estetiska uttrycksformer.

 

I bedömningen kommer jag att titta på:

 

Ø Din förmåga att på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

 

Ø Genom att du visar på förmågan att använda dig av några hantverkstekniker där du använder dig av redskap och maskiner på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Ø Att du visar på förmågan att bidra till att utveckla idéer med hjälp av olika inspirationsmaterial.

 

Ø Din förmåga att under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder projektet framåt.

 

Ø Förmågan att ge omdömen om arbetsprocessen med viss användning av ämnesspecifika begrepp och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet, form och funktion.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: