Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

tuss språkplanering

Skapad 2019-09-03 08:39 i Vitklövergatans förskola Ale
Förskola
Vitklövergatans övergripande språkplanering. Varje avdelning utgår från sin barngrupp och gör en mer anpassad språkplan. Utvärderingarna sker på de egna avdelningarna.

Innehåll

Sammanhang:

Vi har flera barn som inte talar eller förstår svenska. Vi har även tvåspåkiga barn som behöver extra stöd med det svenska språket, samt fler av de äldre barnen som behöver utveckla språket för att lättare kunna / våga uttrycka sig 

 

Mål:

  • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  • Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

 

Varje avdelning utformar en egen plan utifrån ovanstående text.

Åtgärder:

Barnen på tussilago kommer att få vara med om boksamtal minst tre dagar i veckan. Målet är varje dag efter lunch som ett inslag vid vilan. 

I samlingarna kommer vi att prata om veckans dag varje dag. Vi benämner vilken årstid det är och vilket väder som råder. Vi kommer att använda oss av olika sånger och ramsor och barnen görs delaktiga genom att "veckans" kompis hjälper till under samlingen. Om något barn har någonting att berätta får de utrymme att göra det och vi firar födelsedag för den som fyller år.

Vi kommer att ha en ramsa vid matbordet i samband med lunchen varje dag. Denna byts ut var 14 dag.

Vi kommer att använda oss av "kompisböckerna" för att få igång samtal som utgår från de olika böckerna men också som en av inspirationskällorna till att arbeta med i vår ateljé.

Vi har under vår kartläggning sett och hört att barnen är mycket intresserade av  olika sorters djur...t ex är hästar och katter något de gärna stannar upp och tittar på, pratar om ock leker. Vi ska av detta skäl visa korta informativa böcker och program från utbildningsradions kanal.  Djurverket, bästa bokstaven och katten musen tiotusen är program som vi kommer att använda oss av och varva med.

Vi ska försöka hålla fast vid att använda TAKK som ett stående inslag när vi pratar med barnen i samlingarna.

Tecken (hur går det):

Vi har använt oss av polyglutt under läsningen. Barnen med annat modersmål än svenska har fått höra sagor på sitt språk. De har därefter fått frågan om de förstår när texten läses upp och nickat. Målet är att så småningom få med dem i boksamtalen när de blir lite mer vana. 

Barnen har lärt sig flera av ramsorna utantill och sjunger självmant sånger vi lärt dem både under egen lek och hemma. Det har föräldrar talat om.

191205 

På samlingarna tar vi fortfarande upp datum mm men vi sjunger inte sångerna om just dagar och namn lika frekvent eftersom vi vill få samlingen att vara utmanande och lära ut nya sånger.

Vi har boksamtal till de böcker vi läser och barnen förstår hur det fungerar. Många är med och vill diskutera. Några vill vila och får det. Frågan är om vi inte borde ha boksamtal som en enskild aktivitet och dela upp gruppen och kanske ha läsvila för sig? 

Vi har haft stora problem med tekniken på avdelningen så vi har inte tittat på djurverket eller bästa bokstaven. 

Utvärdering: 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: