Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP Tusen år med Vampyren

Skapad 2019-09-03 08:55 i Vessigebroskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Hur levde man på medeltiden? Vad åt man under 1800-talet? Vad hade barnen för leksaker förr i tiden?

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Varför ska eleven lära sig detta? Eleverna har under fritidsrådet lyft att de är intresserade av historiska händelser och vill gärna arbeta med det på fritids. 
 • Vad ska eleven förstå? Eleverna ska förstå hur Sverige har utvecklats från vikingatiden till nu. Förstå hur man levde förr och kunna jämföra och koppla till hur vi har det idag. 
 • Vilka förmågor ska eleven utveckla? Kommunikativ förmåga, skapade, kreativitet, problemlösning. 

Mål i styrdokumenten (koppla till läroplansmål del 1, 2 och/eller 4, Allmänna råd för fritidshem och/eller skolans kursplan):

 

 

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

 • Vi arbetar formativt med att lösa olika problem som uppstår och för att vidareutveckla olika saker. Då får eleverna hjälpas åt att se nästa steg i uppgiften. 
 • Eleverna arbetar tillsammans med ett gemensamt projekt kring varje tidsålder. Vi delar in i grupper för att eleverna ska lära känna varandra och för att lära av varandra. 
 • Vi pedagoger uppmuntrar eleverna till samtal, diskussion och kreativitet genom att ställa spännande frågor kring hur man levde förr och hur utvecklingen har gått vidare. Vi tar fram material som behövs för att kunna skapa olika saker som eleverna kommer fram till. Vi vägleder och kommer med våra tankar och ideer på nya infallsvinklar i arbetet. 

Följande aktiviteter genomförs:

Vi tittar på julkalendern Tusen år till julafton. Efter varje tidsepok ska vi skapa något som passar till programmet med tidsaktuella detaljer. Vi diskuterar hur människorna levde i de olika tidsepokerna och hur det har en påverkan som vi kan se i dagens samhälle.

 

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi använder lärmiljöerna på fritidshemmet. Stor del tillbringas i målarrummet för att skapa. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: