Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår stad

Skapad 2019-09-03 08:56 i Testförskola Mitt i City Stockholm Norrmalm
Förskola
När ett projekt stannar av tar ett nytt projekt vid på förskolan. Nu ska barnen lära och upptäcka om staden, ett projekt som kommer ta oss in i framtiden.

Innehåll

Barnen har under en lång tid arbetat med sagoprojektet Petter och hans fyra getter. Där skapade de, bland mycket annat, ett eget hus till trollet Ludenben och med alla hus tillsammans växte en liten stad fram. De har länge pratat om och visat intresse för fordon, vad som flyger och berg och dalbanor. Konstruktion fascinerar barnen i alla åldrar och på förskolan måste man erbjudas möjlighet att växa med ett projekt och utmanas att skapa med olika material. 

Nästan alla svenskar bor i en stad eller en tätort. Där finns mycket samlat på samma plats, människor, hus, bilar, affärer, brandstationer, polisstationer etc. Det spelar ingen roll om staden är liten eller stor. De är ändå uppbyggda på ungefär samma sätt. Många människor och djur ska trivas i städerna. 

Barnen på vår förskolan bor på landsbygden med närhet till både natur och djur. Material de skapar i, både ute och inne, kommer ofta från naturen och de har stor kunskap om årstider, växter och skogens alla djur. För att låta barnen möta mer teknik, konstruktion och lära om andra miljöer och se stadens samlade infrastruktur måste vi låta staden flytta in på förskolan. I projektet vill vi ge barnen möjlighet att få syn på det samhälle som de är en del av men som de inte alltid befinner sig i. 

Mål

Vi vill erbjuda barnen att utveckla följande förmågor:

 • Leka
 • Bygga och konstruera
 • skapa, utrycka sig genom olika uttrycksformer
 • Intresse för skriftspråk och dess kommunikativa funktion
 • tillit till den egna förmågan
 • möta teknik i vardagen
 • fantisera och skapa kring framtiden

Nedan syns de läroplansmål som projektet strävar mot att erbjuda barnen att utveckla kunnande i och om. 

Målkriterier

 Vi ser att vi är på väg mot målet när vi hör och ser att:

 • barnen använder sig av sina nya kunskaper i lek
 • leker och samspelar tillsammans
 • använder olika tekniker för skapande 
 • vill pröva på olika uttryckssätt
 • visar intresse för och använder sig av skrift- och/eller symbolspråk. 
 • deltar på olika sätt i uppbyggandet av den nya staden 

Syfte

 Vi vill skapa en möjlighet för barnen att leka, lära och utvecklas tillsammans där ett projekt växer fram ur barnens händer och tankar.

Metod

Pedagogernas förhållningssätt blir att lyssna in barnens intressen och utmana genom olika aktiviteter i riktning mot de ovan nämnda förmågorna. Möjligheten till lärandet och utforskandet ska finnas under hela dagen och barnen har fritt tillträde till staden, dock med stor respekt för andras konstruktioner och skapande. 

Analys

Uppföljning

 

Utvärdering

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: