Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text åk 6

Skapad 2019-09-03 09:20 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska
Som en del av förberedelserna inför nationella provet i vår, då man behöver känna till och skriva egna texter av olika genre, så går vi nu igenom och tränar på att skriva instruerande texter.

Innehåll

Vi kommer arbeta med både individuella uppgifter samt i grupp och helklass. Vi utgår ifrån olika exempeltexter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Instruerande text

E
C
A
Skriva texter - texttyp
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Eleven kan skriva en instruerande text med begripligt (förståeligt) innehåll och en i huvudsak fungerande struktur. Eleven använder imperativ i någon utsträckning. Texten är någorlunda kronologiskt ordnad
Eleven kan skriva en instruerande text med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Eleven skriver till stor del till imperativformen. Eleven använder t ex numrering/punkter eller sambandsord för att öka tydligheten. Texten är i stor utsträckning kronologiskt ordnad.
Eleven kan skriva en instruerande text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur. Eleven skriver i imperativform. Eleven använder både numrering/punkter och varierade sambandsord samt har genomgående ett tydligt upplägg ("textens utseende"). Texten är kronologiskt ordnad.
Skrivregler
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
I texten använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. Felen förstör till viss del förståelsen.
I texten använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet Felen stör men förstör ej förståelsen.
I texten använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. Få fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: