Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Promenad i närmiljö

Skapad 2019-09-03 09:29 i Fyrklöverns Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Ge kännedom om närmiljö!

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Vi vill ge barnen tips/regler och kännedom kring hur samhället runt omkring fungerar. T.ex vad som gäller vid ett övergångsställe.
 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Öka barnens medvetenhet i trafiken.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Genom praktiskt genomförande. 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Fotografering och diskussion i samling samt mindre grupper.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?Barnen

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Mia Nobring

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Att barnen ska veta vad som gäller vid en trafiksignal (övergångsställe) 

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

  • Vilka reflektioner gör barnen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: