👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grunderna i hälsa, hem och kök L-19/20

Skapad 2019-09-03 09:35 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Hem- och konsumentkunskap grundsärskolan år 4-6
Grundsärskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap
Vi kommer bland annat att lära oss om viktiga grunder i hem och kök, dygnets måltider samt få kunskap om mat, inköp och miljö.

Innehåll

Detta ska du lära dig      

Du ska lära dig:        

- Tillaga några mellanmål och några enkla maträtter. 

- Följa recept och instruktioner.

- Städa, diska och hålla rent i köket.

- Duka och plocka undan från bordet.

- Samarbeta med klasskamrat.

- Känna igen och benämna olika livsmedel, måltider och traditioner.

- Känna till sambandet mellan mat och kroppens hälsa.

- Rutiner och grunder för att handla i en affär och göra inköp. 

- Återvinning och miljötänk.

 

 

Detta ska vi arbeta med

     

Vi ska arbeta med viktiga grunder i köket för att kunna planera och tillaga mellanmål och enkla måltider. Vi ska träna på att använda och benämna olika mått och redskap i köket. Vi ska även lära oss skillnaden mellan nyttiga och onyttiga måltider; hur vi ska äta för att må bra. Vi kommer även arbeta med miljö och konsumtion, exempelvis miljösymboler och vad man ska tänka på när man handlar i en affär.

 

Arbetssätt:

Vi kommer arbeta både praktiskt och teoretiskt i skolans gemensamma hemkunskapslokal som består av flera kök samt ett arbetsrum/matsal.  I arbetet ingår både självständiga uppgifter och samarbete med klasskamrater. Undervisningen sker dels muntligt med enkla instruktioner samt med stöd av text och bilder, ofta i form av symbolprogrammet SymWriter men även genom foton, illustrationer samt filmer. Recepten är anpassade med tydliggörande bilder, symbolbilder och enkelt språk. 

Kunskapskrav

Kunskapskraven bedöms utifrån läroplanen.

Detta bedöms

Det som bedöms är:

- arbetsprocess

- resultat

- utveckling

- förståelse

Du bedöms utifrån din individuella förmåga och förutsättningar.

 

Klara Hellberg; Hem- och konsumentkunskapslärare/ förskollärare 2019

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Planering av varierade och balanserade måltider, till exempel hur måltiderna kan fördelas över en dag. Konsumtion och ekonomi
  Hkk  1-6
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Återvinning. Miljösymboler och lokala regler.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner som är betydelsefulla för eleven, till exempel vid firande av högtider. Ämnesspecifika begrepp
  Hkk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  E 6
 • I arbetet medverkar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Hkk  E 6
 • Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  C 6
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
  Hkk  C 6
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till delvis fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  A 6
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Hkk  A 6
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till väl fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  A 6