Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FÖRKLÄDE AV IKEA KASSE

Skapad 2019-09-03 09:46 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Slöjd
Gör om en Ikea Kasse till förkläde och andra föremål

Innehåll

 

 Gör om en Ikea kasse till förkläde

 

Den här terminen kommer du att arbeta med tema UPCYCLING. Du kommer att förvandla en Ikea kasse till ett förkläde.

 

 

 

Syfte med uppgiften-Detta ska du lära dig

 

Du ska lära dig att återbruka något genom att ändra sin funktion.  På engelska heter det Upcycling.

 

 

 

Tidsram

 

Ca 12 lektioner. START V.34, Inlämning Ht  V.48, inlämning VT v.18

 

 

 

Material, verktyg, redskap och tekniker

 

Du får en Ikea Kasse av mig. Det går bra att använda extra Ikea kassar som du har hemma vid behov. För den här uppgift behöver du kunna använda en symaskin: trä i över och undertråd, spola undertråd spole, sy racksöm och zigzag.

 

 

 

Arbetsform

 

Individuell

 

 

 

Reflektion, analys och dokumentation

 

Vi redovisar våra förkläden i grupp. Presentera ditt förkläde från ideé till slut produkt.

 

 

 

Detta kommer att bedömas i uppgiften

 

Hur kreativ du är med egna idéer 

 

Hur du planerar ditt arbete med skisser och val av material 

 

Hur du genomför ditt arbete och följer instruktioner och väljer arbetsmetoder 

 

Hur du har hanterat verktyg och redskap 

 

Hur du har resonerat kring miljöfrågor i ditt slöjdarbete (t ex om du vet hur långt ditt material har rest och hur du har hushållit med slöjdmaterial) 

 

I vilken grad du tar egna initiativ 

 

Hur du har redovisat ditt slöjdarbete med hjälp av slöjdord (hur du gjorde när du framställde ditt föremål och hur det har påverkat slutprodukten) 

 

Hur du kan tolka ditt slöjdföremåls uttryck

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gör om en Ikea kasse till förkläde

 

Långsiktiga mål

 

 

 

         Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

 

         Att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

 

         Att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

         Att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 

 

 

Syfte

 

       Att utveckla kunskaper i olika hantverk

 

       Att arbeta med olika material och uttrycksformer.

 

       Att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

 

       Att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

 

       Att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material

 

       Att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

       Att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.

 

       Att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck.

 

       Att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

 

       Att utveckla medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

 

 

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 

• Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

 

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

• Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

 

• Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 

• Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser

 

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

 

• Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

 

• Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 

• Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

 

• Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

 

• Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

 

• Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

 

Slöjden i samhället

 

• Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

 

• Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.


 

 

 Gör om en Ikea kasse till förkläde

 

 

 

Kunskapskrav

Årskurs 7-9

E

C

A

Slöjdföremål

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

Använda redskap

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Tillvägagångssätt

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Inspirationsmaterial

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Kombinera

Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Arbetsprocessen

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Ge omdömen

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Tolka

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.


 

 

 

 

 Gör om en Ikea kasse till förkläde

VECKOPLANERING ÅK 7

HÖSTTERMIN

VÅRTERMIN

V.34

FÖRKLÄDE

V.1

JULLOV

V.35

FÖRKLÄDE

V.2

FÖRKLÄDE

V.36

FÖRKLÄDE

V.3

FÖRKLÄDE

V.37

FÖRKLÄDE

V.4

FÖRKLÄDE

V.38

FÖRKLÄDE

V.5

FÖRKLÄDE

V.39

FÖRKLÄDE

V.6

FÖRKLÄDE

V.40

FÖRKLÄDE

V.7

FÖRKLÄDE

V.41

FÖRKLÄDE

V.8

FÖRKLÄDE

V.42

FÖRKLÄDE

V.9

SPORTSLOV

V.43

FÖRKLÄDE

V.10

FÖRKLÄDE

V.44

HÖSTLOV

V.11

FÖRKLÄDE

V.45

FÖRKLÄDE

V.12

FÖRKLÄDE

V.46

FÖRKLÄDE

V.13

FÖRKLÄDE

V.47

FÖRKLÄDE

V.14

FÖRKLÄDE

V.48

FÖRKLÄDE

V.15

PÅSKLOV

V.49

Inlämning/Redovisning

V.16

FÖRKLÄDE

V.50

Annat/Betygskonferens Slöjd

V.17

FÖRKLÄDE

V.51

Annat/Betygssättning

V.18

FÖRKLÄDE

V.52

JULLOV

V.19

Inlämning/Redovisning

 

 

V.20

Utställning Slöjd/Fashion Show

 

 

V.21

Annat/“Ta igen dagen”/ Betygskonferens slöjd

 

 

*V.22

Annat/Betygssättning/Kristihimmelsfärd

 

 

*V.23

Annat/Fadderdag/Nationaldagen

 

 

V.24

TERMINSLUT/SOMMARLOV

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: