Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CRAZY QUILT

Skapad 2019-09-03 09:52 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Slöjd
Pennfodral av Lappteknik "Crazy Quilt"

Innehåll

 

 

Lappteknik

 

Den här terminen kommer du att lära dig hur man syr  i lappteknik.

 

 

 

Syfte med uppgiften-Detta ska du lära dig

 

Symaskinssömnad, Lappteknik, blockhusruta eller den moderna version “Crazy quilt”. Du lär dig att vara resursmedveten och att återbruka material.

 

 

 

Tidsram

 

Ca 12 veckor. Start v.35 Inlämning HT v.48. Inlämning VT v.18

 

 

 

Material, verktyg, redskap och tekniker

 

Förkläde:Bytar av vävt bomull från lapplådan, vävt bomullstyg, sytråd, symaskin, mönsterpapper, linjal, måttband, skräddarkrita,tygsax, stryckjärn.

 

 

 

Arbetsform

 

Individuell

 

 

 

Reflektion, analys och dokumentation

 

Presentera ditt arbete från ideé till slutprodukt.

 

 

 

Detta kommer att bedömas i uppgiften

 

Hur kreativ du är med egna idéer 

 

Hur du planerar ditt arbete med skisser och val av material 

 

Hur du genomför ditt arbete och följer instruktioner och väljer arbetsmetoder 

 

Hur du har hanterat verktyg och redskap 

 

Hur du har resonerat kring miljöfrågor i ditt slöjdarbete (t ex om du vet hur långt ditt material har rest och hur du har hushållit med slöjdmaterial) 

 

I vilken grad du tar egna initiativ 

 

Hur du har redovisat ditt slöjdarbete med hjälp av slöjdord (hur du gjorde när du framställde ditt föremål och hur det har påverkat slutprodukten) 

 

Hur du kan tolka ditt slöjdföremåls uttryck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långsiktiga mål

 

         Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

 

         Att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

 

         Att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

         Att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 

Syfte

 

       Att utveckla kunskaper i olika hantverk

 

       Att arbeta med olika material och uttrycksformer.

 

       Att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

 

       Att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

 

       Att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material

 

       Att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

       Att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.

 

       Att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck.

 

       Att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

 

       Att utveckla medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

 

 

 

Centralt innehåll i årskurs 4-6

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter. med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

 

• Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

• Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

 

• Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser

 

• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 

• Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

 

• Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg, till exempel i en loggbok.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 

• Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

 

• Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

 

• Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

 

Slöjden i samhället

 

• Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

 

• Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.


 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav åk 1-6

E

C

A

Slöjdföremål

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Hantverkstekniker

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Tillvägagångssätt

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.

Inspirationsmaterial

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Arbetsprocessen

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Ge omdömen

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Tolka

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.


 

 

 

 

Lappteknik

VECKOPLANERING ÅK 6

HÖSTTERMIN

VÅRTERMIN

V.34

LAPPTEKNIK

V.1

JULLOV

V.35

LAPPTEKNIK

V.2

LAPPTEKNIK

V.36

LAPPTEKNIK

V.3

LAPPTEKNIK

V.37

LAPPTEKNIK

V.4

LAPPTEKNIK

V.38

LAPPTEKNIK

V.5

LAPPTEKNIK

V.39

LAPPTEKNIK

V.6

LAPPTEKNIK

V.40

LAPPTEKNIK

V.7

LAPPTEKNIK

V.41

LAPPTEKNIK

V.8

LAPPTEKNIK

V.42

LAPPTEKNIK

V.9

SPORTSLOV

V.43

LAPPTEKNIK

V.10

LAPPTEKNIK

V.44

HÖSTLOV

V.11

LAPPTEKNIK

V.45

LAPPTEKNIK

V.12

LAPPTEKNIK

V.46

LAPPTEKNIK

V.13

LAPPTEKNIK

V.47

LAPPTEKNIK

V.14

LAPPTEKNIK

V.48

REDOVISNING

V.15

PÅSKLOV

V.49

Annat/

V.16

LAPPTEKNIK

V.50

Annat/Betygskonferens Slöjd

V.17

LAPPTEKNIK

V.51

Annat/Betygssättning

V.18

REDOVISNING

V.52

TERMINSLUT JULLOV

V.19

Annat/

 

 

V.20

Utställning Slöjd/Fashion Show

 

 

V.21

Annat/“Ta igen dagen”/ Betygskonferens slöjd

 

 

*V.22

Annat/Betygssättning/Kristihimmelsfärd

 

 

*V.23

Annat/Fadderdag/Nationaldagen

 

 

V.24

TERMINSLUT

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: