Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Afrika, lär dig mer om världsdelen Afrika.

Skapad 2019-09-03 09:54 i Montessoriförskolan Kärnhuset Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Få veta mer om Afrika och dess kultur. Hur det skiljer sig mot Sverige. Vad de äter tillexempel och vad där finns för djur.

Innehåll

 Dibbers planeringsmall för undervisning

 

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

Vi vill lära barnen visa respekt för varandra och respektera varandras kulturer. Att alla inte har samma förutsättningar, ser likadana ut eller lever på samma sätt. Vi vill ge dem en bred kunskap om olika kulturer och näringslivet runtom på jorden.

Vi tillsammans i arbetslaget tar fram olika bilder från Afrika. Vi visar bilder på naturen, människorna, kultur så som byggnader. Vi berättar även lite kort om vad det finns för djurVi förbereder en låda med djur och små informationskort till som de kan plocka fram och jobba med. Vi ber kocken på skolan laga någon typisk rätt från Afrika. Vi letar även fram sånger, sagor och lekar som vi utövar tillsammans. Vi tar också fram vårt världskartspussel och visar var Afrika ligger i förhållande till oss. Vi kikar även närmre på Afrika och alla dess länder och tillhörande flaggor som finns i vår montessorimiljö.

Vi för samtal och diskuterar genom arbetet med forskningen kring Afrika. Under loppets gång får barnen ställa frågor och samtala kring deras upplevelser och funderingar. Vi arbetar tillsammans hela avdelningen kring Afrika, alla barnen mellan 3-6år är involverade och alla pedagoger är ansvariga för genomförandet och dokumentationen. 

Vårt mål med den här planeringen är att utöka barnens respekt för varandra och respektera varandras kulturer.Att alla inte har samma förutsättningar, ser likadana ut eller lever på samma sätt. Vi vill ge dem en bred kunskap om olika kulturer och näringslivet runtom på jorden 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: