Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Kemi 2

Skapad 2019-09-03 09:55 i P A Fogelströms gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Kemi
kemi 2

Innehåll

 

 

Kemi 2 NA18B

Fredagar

Vecka

 

Sidor

Uppgifter

35

Intro

Repetition

Gaslagen, pV=nRT

7-22

 

36

Gaslagen

gasers hastighet och löslighet

Lab 1 gaslagen, bestämning av R (1,5 tim)

Utdelad kopia

 

37

Kinetik

Reaktionshastighet, faktorer som påverkar reaktionshastigheten, katalysatorer

Lab 1 gaslagen, bestämning av R (1,5 tim)

25-30

2:1-2:9

38

Kinetik

Reversibla reaktioner, aktiveringsenergi, räkneuppgifter

Lab 2 vilka faktorer påverkar reaktionshastigheten (1,5 tim)

30-35

2:10-2:13

39

Kinetik

Övningsuppgifter

Kapiteltest kinetik

Lab 2 vilka faktorer påverkar reaktionshastigheten (1,5 tim)

 

 

40

Kemisk jämvikt

Jämviktsekvationer, beräkning av K, jämviktsgrafer

Lab 3 reaktionshastighet, tiosulfat (1,5 tim)

37-44

3:1-3:10

41

Kemisk jämvikt

Jämvikt eller ej, beräkning av Q, förskjutning av jämvikten

Lab 3 reaktionshastighet, tiosulfat (1,5 tim)

44-56

3:11-3:19

42

Kemisk jämvikt

Övningsuppgifter

Lab 4 förskjutning av jämvikt, FeSCN, labbrapport (2 tim)

 

 

43

Kemisk jämvikt, syra-bas

Kapiteltest kemisk jämvikt

Vattnets jonprodukt, syra-baskonstanter

Lab 4 förskjutning av jämvikt, FeSCN, labbrapport (2 tim)

57-62

3:20-3:25

44

Höstlov

 

 

45

PAF-dag

 

3:26-3:37

46

Kemisk jämvikt, syra bas

Flerprotoniga syror, jonföreningars pH, titrerkurvor

Rapportskrivning

63-70

 

47

Kemisk jämvikt, syra bas

Buffert

Inlämning av labrapport

Lab 5 titrerkurva (2,5 tim)

71-75

 

48

Kemisk jämvikt, syra bas

Intro vetenskapligt projekt, jämvikter i naturen

Lab 5 titrerkurva (2,5 tim)

 

 

49

Prov 2,5 timmar

Vetenskapligt projekt

25-78

 

50

Vetenskapligt projekt

79-105

 

51

Julavslutning

Inlämning av vetenskapligt projekt

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: