Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LÅDA

Skapad 2019-09-03 10:12 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6
Du kommer att få göra en låda. Du jobbar med sammansättning av de olika delarna med skruv och hur man sätter dit gångjärn. Du kommer också att jobba med hur man kan ytbehandla på olika sätt

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

 • du formger ditt  låda .
 • du lär dig använda de verktyg och redskap som behövs för att genomföra arbetet
 • du utvärderar ditt arbete med text och bild

Kopplingar till läroplan

 •  
  Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 •  
  Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 •  
  Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Undervisningen

 • Presentation i grupp där vi går igenom hur man gör en enkel ritning
 • Göra en egen ritning med mått
 • Föra över måtten på träbit och såga med lämplig såg
 • Sammanfoga dina träbitar med lim och skruv eller spik
 • För dem som har ett lock eller en dörr ska gångjärn skruvas fast
 • Ytbehandling av ditt  låda 
 • Skriva om ditt arbete samt lägga in en bild med hjälp av min Ipad
 • Ställa ut ditt arbete på skolan för att delge andra elever vad du har gjort innan du får ta hem det.
 • Muntliga beskrivningar i alla moment

Kopplingar till läroplan

 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 •  
  Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Detta betyder för dig

 • du har egna idéer och kan göra din egen skiss 
 • du kan på ett säkert sätt hantera de verktyg och redskap som vi gått igenom
 • du ser till att ditt arbete går framåt
 • du skriver i din utvärdering vad du har arbetat med, hur arbetet har gått och varför

Kopplingar till läroplan

 •  
  Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 •  
  Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 •  
  Sl  E 6
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 •  
  Sl  E 6
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 •  
  Sl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 •  
  Sl  E 6
  Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: