Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsresurser och fördelning 9F1

Skapad 2019-09-03 10:15 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Arbetsmarknaden Arbetsmarknadens parter och lagar Yrke och utbildning Jämställdhet på arbetsmarknaden Samhällsekonomi - Det ekonomiska kretsloppet Den globala ekonomin

Innehåll

Syfte

 

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Centralt innehåll

 

  • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  • Digitaliseringens betydelse för samhällsutveckling inom olika områden, till exempel påverkan på arbetsmarknad och infrastruktur samt förändrade attityder och värderingar.

Undervisning/Metoder

Del 1 - Arbete och utbildning s. 122 - 143.

 

Under det här, inledande, momentet ska vi jobba med arbetsmarknaden, hur den ser ut och ständigt förändras samt vad som reglerar arbetsmarknaden. Vidare kommer vi titta på yrken, utbildningar och olika förutsättningar för dessa.

 

Del 2 - Samhällsekonomi s. 144 - 169.

 

I det här momentet kommer vi lägga mest fokus på det ekonomiska kretsloppet och hur de olika aktörerna påverkar varandra. Vi kommer även att titta på den globala ekonomin och hur världens ekonomier hänger samman.

 

 

Bedömning och redovisning

 

Vecka 38 måndag 16/9: Skriftligt prov - Arbete och utbildning. s. 122 - 143 SH Utkik + presentationer på Classroom.

Vecka 42 onsdag 16/10: Skriftligt prov -  Del 1 Samhällsekonomi s. 144 - 158 SH Utkik + presentationer på Classroom.

Vecka 42 torsdag 17/10: Skriftligt prov - Del 2 Den globala ekonomin s. 159 - 169 SH Utkik + presentationer på Classroom.

 

 

 

 

 

Matriser

Sh
Samhällsresurser och fördelning 9F1

E
C
A
Fakta
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Samband/Analys
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: