Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kommunikation

Skapad 2019-09-03 10:18 i Kungshögaskolan Mjölby
Gymnasieskola Sjukvård
Inom vård och omsorg är bemötande och kommunikation av allra största vikt för en god vård med hög kvalitet. Under detta tema kommer vi att diskutera egna erfarenheter samt reflektera över eget sätt att kommunicera.

Innehåll

VAD: Kommunikation mellan vårdtagare - vårdpersonal samt mellan vårdpersonal: Reflektioner - erfarenheter - samtalsmetodik - SBAR - Samtalets fem faser

VARFÖR: En god kommunikation mellan vårdtagare-vårdpersonal och vårdpersonal-vårdpersonal  är grunden för en säker vård med hög kvalitet.

HUR: Föreläsning - diskussion - egen reflektion- fallbeskrivning - övning SBAR - kunskapstest SBAR

 

 

Uppgifter

 • reflektioner

 • SBAR P.P

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet, till exempel rätten till integritet när hemmet blir en vårdplats.
  Sju  -
 • Betydelsen av bemötande, kommunikation och samarbete.
  Sju  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska frågeställningar av betydelse för patienter som vårdas i hemmet samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
  Sju  A
 • Eleven beskriver utförligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet. Eleven redogör också utförligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer. Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska frågeställningar av betydelse för patienter som vårdas i hemmet samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
  Sju  C
 • Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid sjukdomar då patienten kan vårdas i hemmet. Eleven redogör också översiktligt för människans reaktioner vid ohälsa och i krissituationer. Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska frågeställningar av betydelse för patienter som vårdas i hemmet samt hur sjukvården hanterar sådana frågeställningar.
  Sju  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: