Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursmoment spanska/moderna språk åk 7

Skapad 2019-09-03 10:31 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Kursmoment spanska/moderna språk åk 7

Innehåll

Kursmoment åk 7 i spanska

 

Repetition av kunskaper från åk 6 (verben, alfabetet, substantivformer, utseendeadjektiv, siffror samt annat tematiskt ordförråd)

 

Spanien och Latinamerika - känna till lite om kultur och geografi

 

Skriva vykort och korta brev

 

Beställa på restaurang ( ev. göra egna matsedlar i form av affischer som presenteras muntligt och skriftligt samt rollspel kring restaurangbersök)

 

Presens av de tre regelbundna verbformerna

 

Oregelbundna verb: ser, estar, ir och tener

 

Futurum med ir

 

Ev. perfekt av regelbundna verb

 

Pronomen: personliga och possessiva

 

Utvidga det tematiska ordförrådet och förrådet av vardagsfraser

 

Kursmoment åk 7 moderna språk

 

Lära sig grundläggande vardagsfraser

Arbeta med det tematiska ordförrådet

Grundläggande kunskaper om landets/ ländernas kultur

Kunna hålla ett kort föredrag på målspråket  (t. ex en presentation av en person)

Kunna kommentera enkelt till bilder och text samt svara enkelt på frågor till texter

Kunna framföra ett enkelt rollspel

Prata kring enkla ämnen (intervjuer, beskrivning etc.)

Kunna uttrycka sig i enkel skrift och tal med fokus på texttyp och mottagare ( brev, dagbok etc.)

Kommentera innehållet enkelt i en film och svara på frågor till filmen

 

Grammatik

Grammatik åk 7

Översiktlig repetition av verb och grammatik från åk 6

 

Examination

Läxförhör samt sammanfattande prov

Hörförståelse

Läsförståelse 

Korta texter

Muntlig presentation

Eget arbete

Betygskriterier och kursmål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: