Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud

Skapad 2019-09-03 10:34 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Ljud
Grundskola 4 – 6 Fysik
Under arbetet med ljud kommer du lära dig om hur ljud uppstår och sprider sig, hur vi hör. Vi kommer även att lära oss om höga och låga toner och starka och svaga ljud.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning. 
 • Genomföra systematiska undersökningar. 
 • Använda fysikens begrepp, modeller och teorier. 
 • Samarbete i par/grupp

Bedömning - vad och hur

 • Delta i diskussioner och samtal och föra dem framåt. 
 • Söka information från olika källor. 
 • Genomföra enkla undersökningar. 
 • Använda utrustning på ett säkert sätt. 
 • Jämföra resultat och förbättra undersökningar. 
 • Visa grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och använder fysikens begrepp.
 • Resonera kring fysikaliska samband inom området ljud. 
 • Känna några naturvetenskapliga upptäckter
 • Göra en ljudquizz

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma diskussioner.
 • Teoretiska genomgångar.
 • Praktiska laborationer.
 • Se på filmer om fenomenet.
 • Söka naturvetenskaplig information och läsa faktatexter.
 • Läsa in sig på naturvetenskapliga upptäckter och upptäckare.
 • Använda fysikens begrepp.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: