Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT 2019 Åk 9 Litterära utflykter

Skapad 2019-09-03 10:38 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi uttrycker oss olika beroende på i vilken kontext vi verkar i

Innehåll

I det här området kommer vi att läsa om realismen och modernismen. Nu tar vi vid där vi lämnade förra året kring romantiken. Vad händer sedan? Vilka författare är aktuella nu och hur blir de påverkade av samhället de lever i? Det sker många förändringar, där folk flyttar till från landsbygd till städer, industrier växer fram, svält och hög arbetslöshet, många emigrerar osv. Inom litteraturen skrivs mycket om samhällets orättvisor. 

Undersökningsfrågor

 • Vad är typiskt för realismen?
 • Vad karaktäriserar åttiotaliserna? Hur skrev författarna då? Vilka författare är kända från den perioden?
 • Vad karaktäriserar nittiotalisterna? Hur skrev författarna då? Vilka författare är kända från den perioden?
 • Hur såg det ut i övriga världen?
 • Vad är typiskt för modernismen?
 • Vilka var arbetarförfattarna och statarna?
 • Många -ismer växte fram. Vilka då och vad skiljer dessa?

Vi kommer att läsa mycket om de olika epokerna och läsa textutdrag från ett flertal av författarna. Många dramer skrevs så vi kommer att läsa några av dem högt i klassen. Ni kommer att fördjupa er i dramat Fadren och skriva en dramatikanalys på den. Varje vecka får ni läsläxa, där ni läser utdrag och skriver några rader om vad texten handlade om. Repetera efter varje lektion så att ni tidigt memorerar vad som är typiskt för tiden, vilka författare som hörde dit samt texter. Avsnittet kommer att avslutas med ett litteraturprov. Vi kommer även att ha diskussioner och öva oss muntligt på att diskutera i grupp, samt att presentera för andra texter som vi har läst. 

All information finns i Classroom och den detaljerade planeringen för varje vecka hittar ni här https://docs.google.com/document/d/1KCl790YX-7_sLuxm8Yy-HbPelOxKfG20OCVps8w2D1Q/edit

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Dramatikanalys 2017

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Dina tankegångar framgår. Du besvarar alla frågor.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din analys innehåller enkla beskrivningar av det du analyserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett i huvudsak fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Din analys innehåller utvecklade beskrivningar av det du analyserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett relativt väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Din recension innehåller välutvecklade beskrivningar av det du analyserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap i verket.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i verket.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i verket.
Struktur och text-bindning
Texten är i huvudsak sammanhängade och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning. Texten har formen av en löpande text.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Texten har en struktur som passar en dramatikanalys t.ex. att du använder rubrik, inledning med information om verket och avslutning där du diskuterar resultatet av analysen.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en dramatikanalys.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar i huvudsak.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar relativt väl.
Om du använder källor fungerar citat, referat och källhänvisningar väl.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en dramatikanalys t.ex. med variation i de beskrivande och värdeladdade orden. Du använder ord som visar hur verket gestaltats t.ex. fabel/intrig, peripeti och replik.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus och form fungerar i huvudsak.
Tempus och form fungerar relativt väl.
Tempus och form fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: