Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Åk 7 Ht19

Skapad 2019-09-03 10:51 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Under hösten vi inom tekniken upp följande; vad är teknik, tekniska begrepp, ritteknik, teknikhistoria och hur krafter kan förflyttas.
Grundskola 7 Teknik
Teknik, vilka konsekvenser olika teknikval har. Historik, utveckling, framtid. kommunikation och programmerinTeknik i enkla maskiner.

Innehåll

Centralt innehåll

Planering

 

Vad är kommunikation? Hur var det för 100 år sedan? Hur ser det ut nu? Hur tror du att det kommer att se ut om 100 år.

Gör en tanke karta  gällande kommunikation, 

Tekniska begrepp kommer vi att lära oss under tiden.

Mekanismer, enkla maskiner

Designprocessen, ritteknik

 

Göra egna konstruktioner av toalettrullar

Konstruera en ljudförstärkare

 

Programmera. Ni kommer att lära er hur man programmerar och exempel på vad som behöver programmeras.

 

I slutet av terminen kommer eleverna att göra ett arbete gällande:

 

Undersöka hushållsredskap eller verktyg.

Titta och ta reda på material, konstruktion och historik.

Rita i tre vyer och skriva en rapport.

 

 • Uppgiften är att undersöka ett verktyg eller köksredskap i ditt hem. 
    

 • Beskriv utseendet hos redskapet och hur delarna samverkar för att uppnå funktionMotivera varför ser det ut som det gör? 
   

 • Ta reda  vad den är gjort av. Motivera varför är den gjord i just detta materialBeror det  hållbarhetpris, design? 
    

 • Fundera över redskapets historiaHar den alltid sett ut  detta sättBeskriv hur utvecklingen har gått till alternativt kan ha gått till, om du inte hittar något om historien 
  Har du någon idé om hur redskapet kan förbättras? Rita och beskriv hur man kan göra det.  
   

 • Rita hur redskapet ser ut i tre perspektiv. En teknisk ritning. 
   

 • Du ska redovisa skriftligtange källor. 

 

Bedömningen kommer att ske utifrån:
* visade kunskaper och förmågor under lektionerna/formativ bedömning.
* visade kunskaper och förmågor under ditt konstruktionsarbete
* visade kunskaper och förmågor i rapporter och andra skriftliga arbeten
* visade kunskaper och förmågor i examinerande förhör/prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Generell Matris i Teknik

Har inte E ännu
E
C
A
Tekniska lösningar
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Problemlösning
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala
Under arbetsprocessen bidrar Du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt.
Tekniska ord och bilder
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Historia
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Påverkan
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: