👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva tillsammans - lag och rätt

Skapad 2019-09-03 11:08 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Ett arbetsområde som handlar om vårt samhälle med regler och lagar, demokrati och politiska val. Hur styrs Sverige? Vem bestämmer vad och hur kan man vara med och påverka? Varför har vi regler och lagar? Vad händer om man bryter mot dem? Vilka är våra mänskliga rättigheter?
Grundskola F – 5 Samhällskunskap Svenska
Vad är skillnaden mellan normer, regler och lagar? Varför finns det lagar och vem bestämmer vilka det är? Vad händer när man har begått ett brott? Vad är mobbning? Hur påverkas vi av sociala medier? Hur är man källkritisk?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

 • veta vad ett samhälle är och känna till hur det är uppbyggt
 • lära dig hur det fungerar i vårt samhälle med regler och lagar
 • känna till vad som händer när man begått ett brott och vilka straff som finns
 • veta vad mobbning är och hur man kan arbeta mot mobbning
 • undersöka hur vi påverkas av medier och vilken roll de har i samhället
 • kunna våra grundlagar och veta hur lagar bildas
 • känna till analysmodellen och använda den för att undersöka olika samhällsfrågor
 • framföra egna åsikter och argumentera för dem samt ta del av andras sätt att se på saker
 • söka information och träna på att vara källkritisk
 •  lära dig nya ord och begrepp och använda dig av dem för att förklara och beskriva

 

Bedömning - vad och hur

Din förmåga att:

 • Muntligt och skriftligt uttrycka dina åsikter och argumenterar för dom  genom att samtala/diskutera i grupper, utifrån analysmodellen muntligt och skriftligt

 • Förstå och använda begrepp genom att samtala och använda begreppen i olika sammanhang muntligt och skriftligt.

 • Förstå och välja ut information som är viktig för uppgiften/budskapet i en text

 

Dina kunskaper om:

 • Regler, lagar samt samhällsstrukturer
 • brott och straff
 • medias roll i samhället


 

 

 

Undervisning och arbetsformer

 Du ska få undervisning om vad ett samhälle är och hur det ser ut i vårt samhället. Vilka regler och lagar är det som gäller där? Vad händer om man inte följer dom? Vart kan man vända sig för att få hjälp i samhället? Hur är vårt samhälle uppbyggt med polis,sjukvård,brandkår, sociala skyddsnät osv. Vi ska prata om våra mänskliga rättigheter men också våra skyldigheter, mobbning och hur vi påverkas av media. Du ska få lära dig nya ord och begrepp,träna dig på att argumentera och föra enkla resonemang. 
 
Så här ska vi jobba:

- gemensamma genomgångar 

- skriva och läsa tillsammans, i par och enskilt

- spela teater och göra film om olika dilemma och brott

- diskutera utifrån analysmodellen och träna på att resonera, framföra argument och uttrycka egna åsikter 
- titta på film
-  undersöka och hitta svar på frågor i texter och på I- paden 
- träna på nya ord och begrepp med metoderna fråga -fråga -byt, show me, kahoot

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6