Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 och 2 Alfa

Skapad 2019-09-03 11:21 i Axonaskolan Grundskolor
Arbetsområde addition och subtraktion. Kapitel 1 i matematikboken Alfa
Grundskola 4 Matematik
Matematikboken Alfa - kapitel 1 & 2 V.34-V.43

Innehåll

Vad och hur?

 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

Kap 1, Taluppfattning och huvudräkning

1.1 siffror och tal

1.2 addition och subtraktion med huvudräkning

1.3 multiplikation med huvudräkning

1.4 division med huvudräkning

1.5 multiplikation och division

1.6 tema

Sammanfattning

 

Kap 2 De fyra räknesätten

2.1 addition med uppställning

2.2 subtraktion med uppställning

2.3 multiplikation med uppställning

2.4 kort division

2.5 division med rest

2.6 division med minnessiffra

2.7 tema

sammanfattning

 

Läxor delas ut varje vecka. De läxor som görs i boken hittar ni också under nedanstående länk.

http://www.matematikabg.se/elever/laxor.html 

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett  "kan du det här test", enkla resonemang, diskussioner och avslutande test/diagnos på området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: