Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Slöjd trä -och metall, konstruktion och tekniker

Skapad 2019-09-03 12:00 i Vallhallaskolan Oskarshamn
Två olika slöjdarbete med en given "ram". Något att hänga på, eller en meter furubräda med sammanfogning. Eleven ska formge sitt slöjdföremålet och besluta vilken typ av funktion det ska ha.
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Du får välja mellan två olika slöjdarbete med en given "ram". Det kan vara något att hänga på eller en meter furubräda med sammanfogning. Du ska formge ditt slöjdföremål med tydliga skisser/ritningar med utsatta mått och du ska besluta vilken typ av funktion ditt arbete ska ha. När arbetet är klart ska du värdera ditt slöjdföremål och din arbetsinsats.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är: Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

Du kommer få undervisning om säkerheten i slöjdsalen.

Du ska få prova på olika sätt att skissa en idé till ett slöjdalster.

Du ska formge ett slöjdföremål som du kan hänga något på eller formge ett slöjdföremål av högst en meter furubräda med någon form av sammanfogning.

Tänk efter: hur ska slöjdföremålet se ut, vad kan du använda ditt slöjdföremål till, var ska du ha ditt slöjdföremål.

Vi kommer att prata om idéer, var man kan få idéer från och hur man ska jobba vidare på en idé.

Vi kommer att prata om olika metoder och tekniker som du kan använda.

Du kommer att få arbeta med olika verktyg och maskiner.

Du ska ytbehandla ditt slöjdföremål.

Du ska värdera ditt slöjdarbete och hur din arbetsinsats under lektionerna har påverkat resultatet.

Visa vad du lärt dig

Du ska visa på slöjdlektionerna att du har kunskap om hur man arbetar på ett säkert sätt.

Du ska visa under hela arbetets gång från idé till färdigt slöjdalster, att du kan efter instruktioner genomföra ditt arbete.

Du ska skriva en värderina av hela ditt arbete, du får hjälp av reflektionsfrågor.

Tidsram

Arbetet kommer att pågå hela höstterminen

Bedömning

Läraren kommer att bedöma det du visar att du kan av hela processen från idé till färdig produkt. Se bedömningsmatris

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 4 - 6

Utveckla Idéer på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Du har idéer
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp
Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå.
Se kommentar
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och tar egna initiativ
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån:
- Syftet med arbetet - Någon miljöaspekt På årskursanpassad nivå Se kommentar
Du gör val men har svårt att motivera varför
Du ger enkla motiveringar till dina val
Du ger utvecklade motiveringar till dina val
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val
Använda redskap och handverktyg på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Du behöver stöd i att använda redskap, verktyg och/eller maskiner
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet
Bedöma den egna arbetsinsatsen och kvaliteten på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Du behöver stöd i att beskriva arbetsinsatsen
Du ger enkla omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Du ger utvecklade omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Resonera kring slöjdföremål på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Med stöd resonerar du om symboler, färg, form och/eller material
Du för enkla resonemang om symboler, färg, form och material
Du för utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material
Du för välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Begreppsförklaringar till matrisen: Med ändamålsenligt sätt: Menar vi att eleven väljer exempelvis inte en kniv för att skruva i en skruv utan en skruvmejsel. Inom textilslöjden kan det handla om att eleven väljer rätt nål vid handsömnad. Med Begreppsanvändning på ”naturligt sätt” menar vi: Begreppen används konsekvent i rätt sammanhang Inspirationsmaterial kan exempelvis vara: Böcker, mode, trender, design och annat som lärare och elever tillverkat tidigare. Värdeorden enkla/välutvecklade används ofta för att ange kvaliteten på elevens resonemang. Mer utvecklade resonemang kan till exempel innefatta flera olika kopplingar, längre resonemangskedjor eller en avvägd balans mellan detaljer och helhet. (kommentarmaterial till slöjd sid 23) Mer utvecklade motiveringar kännetecknas av att de väger in flera olika aspekter och baseras på alltmer tydliggjorda argumentationer och tankegångar. (kommentarmaterial till slöjd sid 23)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: