Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

112- lätt att slå 2019

Skapad 2019-09-03 12:17 i Trönö förskola Söderhamn
Förskola
Inför vår årliga brandövning brukar vi passa på att jobba med 112-materialet. En förutsättning för att barn ska kunna vara till hjälp i nödsituationer är att de känner till nödnumret 112, både hur och när de ska ringa. Barnen leker ofta polis, doktor och brandkår.

Innehåll

Nuläge

Vi brukar passa på att jobba med materialet i samband med att vi har brandövning i början av den nya terminen. Barnen är ofta intresserade av de olika yrkena polis, brandman och ambulans och leker ofta sådana lekar.

Mål

Vi vill att barnen skall känna till hur och när man ringer 112 och vad man kan få hjälp med.

Att de vet vart vår uppsamlingsplats är om vi behöver utrymma lokalen. 

Att de känner till att det finns olika utrymningsvägar på förskolan.

Syfte

Vi vill uppmärksamma  barnen på hur vi ska agera om brandlarmet går eller om man behöver hjälp från ambulans, polis eller räddningstjänst.

Genomförande 

Vi planerar att på grupptid titta på filmer från SOS alarm http://www.youtube.com/playlist?list=PLvoq949vwLtZ_iGd3PDKoLirqUnTGfVqD och https://youtu.be/FJGqWLCwwqg och med sagans hjälp intressera barnen för 112. Efter filmerna diskuterar vi om det filmen handlat om och de som vill får färglägga teckningar och pyssla utifrån det material som finns från: SOS alarm, Msb, ochbrandskyddsföreningen.

https://www.msb.se/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Malarbilder-Ellie-och-Jonas/

https://youtu.be/FJGqWLCwwqg

 https://www.brandskyddsforeningen.se/sakra-hemmet/flammys-barnsida/

Alla barn kommer att delta i brandövningen annars är det de äldsta barnen som deltar i gruppaktiviteterna. Vi kommer att jobba med det här mellan sept-okt-2017.

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar det vi gör med hjälp av foton och filmer. Vi bloggar efter varje grupptillfälle.

Ansvar

All personal ansvarar för att det blir genomfört.

Uppföljning

Vi reflekterar tillsammans barn och personal. Därefter skriver personalen en utvärdering på avdelningsplaneringen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: