👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 2

Skapad 2019-09-03 12:33 i Fajansskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9 Idrott och hälsa
Genom att delta i olika fysiska aktiviteter utvecklar du din rörelseförmåga, en god kroppsuppfattning och tilltro till din egna fysiska förmåga. Detta bidrar till en hälsosam livsstil.

Innehåll

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Du kommer att lära dig

-olika lekar, dans,bollspel, redskapsövningar

-begrepp som beskriver fysiska aktiviteter

-utveckla din förmåga att samarbeta och lära dig tillsammans med andra.

- lära sig om allemansrätten.

 

Bedömning 

  Bedömning sker genom observation under lektion och samtal med klassen i början och på slutet av lektionen. Detta för att du ska kunna reflektera över sitt lärande och vara delaktig i planeringen av lektionerna.

 

Jag kommer att göra bedömning på:

-din rörelseförmåga att delta i olika lekar, danser, bollspel och att använda olika idrottsredskap.

-din förmågan att använda olika begrepp och delta i gemensamma samtal.

-din förmågan att delta i olika utomhus lekar.

- din kunskap om allemansrätten.

-din förmågan att lyssna på instruktioner och samarbeta med andra.

 

Undervisning och arbetsformer

 

Under vårterminen leker vi olika bollekar och tränar på att dansa.Vi fortsätter med att använda olika slags idrottsredskap, som till exempel hinderbana och redskaps stationer.Vi ska träna på ord som beskriver rumsuppfattning och namn på olika redskap.

Under senare delen av vår termin har vi idrott ute.Vi leker olika utomhus lekar och lär oss om allemansrätten.

 

 I början och slutet av varje lektion kommer vi att prata om lektionens innehåll och om din upplevelse av lektionens aktiviteter.Då kommer vi att prata om vad du behöver träna mer för att ta nästa steg i din lärande.Genom gemensamma samtal får du möjlighet att påverka lektionens innehåll.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3