Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning/lässtrategier

Skapad 2019-09-03 12:40 i Hälsinggårdsskolan Falun
Läsning/ lässtrategier
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
En god läsare! Under terminen kommer vi att lägga fokus på läsning och lässtrategier.

Innehåll

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Så här gör vi:

Du kommer att få läsa olika texter både enskilt och tillsammans med andra.

Du kommer att arbeta med olika arbetsuppgifter där du får träna dig i att använda olika lässtrategier.

Du kommer att tillsammans med andra diskutera, resonera och analysera texter.

Du kommer att få arbeta med olika arbetssätt, enskilt arbete med stöttning av lärare och kamrater, kooperativt arbetssätt och olika spel. 

Du kommer att läsa själv, läsa högt för en mindre grupp, lyssna på text eller lyssna när någon läser för dig.

Du kommer att ges möjlighet att låna böcker i skolans bibliotek och även låna hem böcker. 

Du kommer att få hemuppgifter utifrån din läsförmåga.

Vid arbetets start har din lärare kunskap om din läsförmåga genom  H4, LUS och Np år 3.

Bedömning

Under arbetets gång kommer du att få formativ bedömning.

Vid terminens slut kommer du att få en läsuppgift där du kan visa hur långt du har kommit i din läsutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: