Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2019-09-03 12:48 i Almtunaskolan Uppsala
Arbete med Norden där vi bland annat kommer att fokusera på natur- och kulturlandskap och naturresurser.
Grundskola 5 Geografi
Efter förra terminens Sverigeresa har vi fått mersmak - nu ska vi upptäcka Norden! I det här arbetsområdet lär vi känna våra nordiska grannar och deras naturlandskap, kulturlandskap och naturtillgångar. Längs vägen får vi med oss nya geografiska begrepp och kartkunskaper. Håll i hatten och trevlig resa!

Innehåll

Efter detta arbete ska du kunna:

 • Använda och tolka olika typer av kartor. 
 • Beskriva och göra jämförelser om Nordens natur och naturtillgångar. 
 • Förstå skillnaden mellan natur- och kulturlandskap. 
 • Förstå några orsaker och konsekvenser till den nordiska befolkningsfördelningen. 
 • Placera ut de nordiska länderna, några stora nordiska städer samt berg och vatten. 
 • Jämföra fakta från tabeller och kartböcker. 
 • Viktiga geografiska begrepp för arbetsområdet: Skandinavien, Norden, glaciär, magma, Golfströmmen, tidvatten, flod, ebb, fjord, vittring, erosion, topografisk karta, tematisk karta, fjäll, same, ursprungsbefolkning, longitud, latitud, ekvatorn, nollmeridianen, vulkan.
 • Analysera några naturprocesser - plattektonik, vulkaner, erosion. 

För att nå målen ska du under detta arbete få:

 • Lyssna på lärarledda genomgångar.
 • Läsa texter ur geografiboken "Upptäck Sverige". 
 • Läsa andra faktatexter.
 • Titta på film (bl.a. "Geografens testamente - Norden") 
 • Ta anteckningar i ditt Geografiskrivhäfte. 
 • Arbeta enskilt, i par, grupp och helklass med olika sorters uppgifter. 
 • Arbeta med kartboken. 

Såhär kommer jag att bedöma dig:

 • Genom samtal och diskussion i klassrummet - fortlöpande bedömning.
 • Arbetet i ditt geografiskrivhäfte. 
 • Ett skriftligt test på en karta över Norden (länder, huvudstäder, berg, vatten). 
 • Ett skriftligt, avslutande test på de övriga målen. 

 

Uppgifter

 • Geografitest- Norden

 • Läxförhör Nordenkartan

 • Läxförhör Norden

 • Läxförhör Norden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Kunskapskrav 1: Natur- och kulturlandskap.

Dina kunskaper om natur och kulturlandskap - resonemang om processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Människors påverkan på jordytan
Hur påverkar människan jordytan?
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du svarar kortfattat på frågan.
Du svarar på frågan och har med flera exempel.
Du svarar utförligt på frågan och har med flera, väl underbyggda exempel.
Vulkanutbrott
Vilka konsekvenser får ett vulkanutbrott?
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du svarar kortfattat på frågan.
Du svarar på frågan och har med flera konsekvenser.
Du svarar på frågan och har med flera, väl underbyggda exempel på konsekvenser.
Test - Erosion och vittring
Dina kunskaper om erosion och vittring.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du berättar kortfattat om ett av begreppen.
Du berättar om båda begreppen.
Du berättar utförligt om båda begreppen och har med exempel.
Test - Golfströmmen
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du berättar kortfattat om Golfströmmen. Du berättar varför den är viktig för människorna i Norden.
Du berättar mer utförligt om Golfströmmen. Du berättar varför den är viktig för människorna i Norden.
Du berättar utförligt om Golfstörmmen. Du berättar varför den är viktig för människorna i Norden med flera, underbyggda exempel.

Ge
Kunskapskrav 2: Landskap, resurser och befolkning

Landskap, resurser och befolkning

Din förmåga att resonera och beskriva samband gällande natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I staden eller på landet?
Var skulle du vilja bo och varför?
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du berättar om var du skulle vilja bo och ger en anledning till detta.
Du berättar om var du skulle vilja bo och ger en utförlig anledning till detta.
Du berättar om var du skulle vilja bo och ger flera utförliga anledningar till detta.
Inga affärer
Hur skulle du klara dig om du var tvungen att leva av bara naturen?
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du berättar kortfattat om en konsekvens som skulle uppstå om alla affärerna skulle stänga igen.
Du berättar om flera konsekvenser som skulle uppstå om alla affärerna skulle stänga igen.
Du berättar om flera konsekvenser som skulle uppstå om alla affärerna skulle stänga igen. Dina förslag är underbyggda.
Test - Befolkningsfördelning
Var i Norden bor det flest människor och varför?
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du ger ett förslag på varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör.
Du ger flera förslag på varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör.
Du ger flera, utförliga och underbyggda förslag på varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör.
Test - Växter och djur i Norden
Varför lever det olika växter och djur på olika ställen i Norden?
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du förklarar på ett enkelt sett varför olika växter och djur lever på olika ställen i Norden.
Du förklarar varför olika växter och djur lever på olika ställen i Norden.
Du förklarar varför olika växter och djur lever på olika ställen i Norden på ett utförligt sätt.

Ge
Kunskapskrav 3: Geografiska begrepp

Geografiska begrepp

Din förståelse för geografiska begrepp.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geografiska begrepp
Det du visar på lektionerna.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Test - Geografiska begrepp
Det avslutande testet på ämnesområdet.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har några rätt på frågan om geografiska begrepp.
Du har till övervägande del rätt på frågan om geografiska begrepp. Dessutom använder du geografiska begrepp i dina svar på någon/några andra frågor.
Du har alla rätt på frågan om geografiska begrepp. Dessutom använder du geografiska begrepp i dina svar på övriga frågor.

Ge
Kunskapskrav 4: Kartor, metoder och tekniker

Kartor, metoder och tekniker

Din förmåga att undersöka omvärlden genom användning av kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nordenkartan - lektionsarbete
Hur du arbetar med Atlasen under lektionstid.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan placera ut några platser med hjälp av läraren.
Du kan placera ut många platser utan hjälp av läraren.
Du kan placera ut majoriteten av platserna själv och jobbar självständigt.
Mästergeografen
Hur du jobbat med uppgiften "Mästergeografen".
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Rätt svar på några av frågorna.
Rätt svar på cirka hälften av frågorna.
Rätt svar på majoriteten av frågorna.
Longitud och latitud
Hur väl du kan placera ut Nordens huvudstäder med longitud och latitud.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan, med hjälp av läraren, placera ut Nordens huvudstäder.
Du kan, med lite hjälp från läraren, placera ut Nordens huvudstäder.
Du kan, helt självständigt, placera ut Nordens huvudstäder. Du har alla rätt.
Vulkaner på Island
Din förmåga att hitta tre vulkaner på Island samt den största glaciären.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du kan, med hjälp av läraren, hitta några vulkaner och glaciären.
Du kan, med lite hjälp från läraren, hitta tre vulkaner och glaciären.
Du kan, helt självständigt, hitta tre vulkaner och glaciären. Du har alla rätt.
Test - olika sorters kartor
Endast nivå 1.
 • Ge  E 6
Du kan förklara vad en tematisk och topografisk karta visar för något.
Du kan förklara vad en tematisk och topografisk karta visar för något.
Du kan förklara vad en tematisk och topografisk karta visar för något.

Ge
Kunskapskrav 6: Namngeografi

Namngeografi

Dina kunskaper om Sverige och Nordens namngeografi. Du kan beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namngeografi
Dina kunskaper om Nordens geografi.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Test - Namngeografi
Läge och namn på Nordens största sjöar, berg och städer.
Du kan, med hjälp av en vuxen, peka ut de största städerna och några av bergen och sjöarna.
Du kan, med lite stöd av en vuxen, peka ut de största städerna, bergen och sjöarna.
Du kan, självständigt, peka ut de största städerna, bergen och sjöarna.
Test - Nordiska länder
Hur väl du kan beskriva nordiska länder.
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du berättar kortfattat om ett nordiskt land.
Du berättar mer om två nordiska länder.
Du berättar utförligt om två nordiska länder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: