👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande planering: Mamma mu

Skapad 2019-09-03 13:30 i Centrala Förskolan Myrstacken Rättvik
Tema arbete med drama som verktyg kring karaktärerna Mamma mu och Kråkan.
Förskola
I början av september gör Mamma mu, Kråkan och bonden med flera, entré på avdelningen Stacken. Barnen kommer framförallt att få träffa Mamma mu, kråkan och bonden samt några andra karaktärer. Vi strävar efter att utgå från vad barnen tycker är spännande och lockar deras nyfikenhet samt lära i ett meningsfullt sammanhang med drama som främsta verktyg.

Innehåll

Nuläge

Beskriv nuläget i gruppen vilka barn,behov etc?

Gruppen består av barn i åldrarna 2-4 år. Vi har sett att Mamma mu är en välkänd karaktär som tilltalar de allra flesta samt att det passar den åldersgrupp vi har med många små barn som behöver en harmlöst karaktär för att inte bli rädda.

Vi har en praktiskt taget ny grupp som behöver lära känna varandra, känna trygghet och komma överens om gemensamma regler.  Många behöver också stimulans vad gäller språklig utveckling. 

Mål

Skapa ett bra lärandeklimat i gruppen.

Väcka intresse för språk, sång och musik, matematik, naturvetenskap.

Synliggöra problem som kan uppstå så att barnen kan diskutera och se sin del i helheten. 

Syfte 

På ett lustfyllt sätt leka och lära i en trygg miljö samt inspirera till lek genom drama.

Genomförande 

Hur genomför vi verksamheten/aktiviteten? Vilken tidsplan har vi? Vilka ska vara delaktiga?

Med drama som verktyg kommer barnen få uppleva och delta i olika uppgifter, diskutera dilemman etc.

Temat kommer att sträcka sig över ett helt läsår.

Samtliga i arbetslaget deltar utifrån sitt intresse och förutsättningar med olika karaktärer, dokumentation eller som trygghet i barngruppen.

Dokumentation    

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen? På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering

Hur utvärderar målen och syfte samt hur väl aktiviteten fungerat?

Vi reflekterar i samband med varje "besök" för att sedan utveckla arbetet tillsammans i arbetslaget samt med barnens egna intressen.

Vi utvärderar det vi har gjort innan julledigheten samt hela temat i slutet av vårterminen. 

Ansvar

Vilket ansvar har vem?

Alla tar ansvar för att komma med inspiration och dokumentera temat.

Anneli tar ansvaret för karaktären Mamma mu, Frida för kråkan, Jeanette för bonden mf.   

Koppla läroplansmål nedan.

Tanken är att genom temat ge varje barn förutsättningar att utvecklas inom alla läroplanens mål.