Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden och Vasatiden

Skapad 2019-09-03 13:41 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 5 Historia

Innehåll

Pedagogisk planering i historia – medeltiden och vasatiden

Syfte: Du ska få förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • kritiskt granska, tolka, och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
 • använda historiska begrepp
 • analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Vad använder jag historia till? Vad har jag för nytta av att veta något om medeltiden och vasatiden?
 • reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer (När sker vad? Stoppa in händelser under rätt epok. Använda både bilder och text)
 • se sammanhang, d.v.s. varför något hände och vad det ledde till (orsak och konsekvens)

Mål med arbetsområdet är att du ska kunna:

 • några källor från den här tiden och kritiskt granska dem samt skilja på primära och sekundära källor
 • förklara viktiga ord och begrepp
 • förklara hur kyrkans makt och inflytande förändrades
 • förklara hur Gustav Vasa styrde Sverige
 • förklara hur folk i byar och städer hade det
 • jämföra medeltiden och vasatiden
 • jämföra 1500-talet med nutid och kunna nämna likheter och skillnader inom kyrkan, makten och hur folket levde/lever
 • skilja på fakta och åsikt, källa och tolkning samt veta vilken trovärdighet en källa har
 • se orsaker och konsekvenser, t.ex. Digerdöden, reformationen och kristendomens införande

Genomförande:

Du kommer att få se film, delta i diskussioner samt genomgångar, dramatisera och spela in film. Du deltar i ett grupparbete med redovisning av en gemensamt skriven faktatext. Vi kommer också att ha andra bedömningstillfällen, både muntliga och skriftliga.

Bedömning:

 • din förståelse av ord och begrepp
 • din förmåga att jämföra medeltiden och vasatiden
 • din förmåga att dra slutsatser
 • din förmåga att redovisa fakta under en muntlig redovisning så att det blir tydligt
 • din förmåga att förklara hur kyrkans makt och inflytande förändrades
 • din förmåga att vara källkritisk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: