Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning - fyra räknesätt

Skapad 2019-09-03 13:57 i Dackeskolan Mjölby
Grundskola F Matematik
Metoder och uppställningar för beräkningar med heltal och decimaltal; Ordningsregel vid flera räknesätt i en och samma uppgift

Innehåll

 

v.

dag

Matematik åk9 och 1a, avsnitt

Sidor i bocken

Uppgifter att lösa i på lektion

Kolla matteboken på nätet,
genomgångar även med filmklipp
www.matteboken.se/lektioner/matte-0

36

PRIV

Planering;                                       Positiva tal;

 De 4 räknesätten;
Räkneordning;

Decimaltal;
Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

7 -19

Kapitel 1 i boken:

Läs faktarutor och gör några uppgifter

på s. 7 -19;

Arbetsblad;

Arbetsblad ska lämnas till läraren;


www.matteboken.se/lektioner/matte

www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/rakneordning

 

 

Ma1a

Fr

PRIV

Test 1 på det du jobbat med

 

 

 

37

PRIV

Negativa tal

22-29

Kapitel 1 i boken:

Läs faktarutor och gör några uppgifter

på s. 22-29;

Arbetsblad;

Arbetsblad ska lämnas till läraren;

www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/negativa-tal

Ma1a

Fr

PRIV

Test 1 och 2 på det du jobbat med

 

 

 

38

PRIV

Tal i bråkfrom: jämför,
förlänga och förkorta;

Räkna med bråk;

30 - 39

Kapitel 1 i boken:

Läs faktarutor och gör några uppgifter

på s. 30 - 39;

Arbetsblad;

Arbetsblad ska lämnas till läraren;

www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/tal-i-brakform                                                    www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/forlangning-och-forkortning

www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/addition-och-subtraktion-av-brak
www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/multiplikation-och-division-av-brak

Ma1a

Fr

PRIV

Test 1, 2 och 3 på det du jobbat med

 

 

 

v.

 

dag

Matematik åk9 och 1a, avsnitt

Sidor i bocken

Uppgifter att lösa i på lektion

Kolla matteboken på nätet,
genomgångar även med filmklipp
www.matteboken.se/lektioner/matte-0

39

PRIV

Problemlösning - avrundring, värdesiffror, överslagsräkning;

Enhetsbyten

40 - 47

Kapitel 1 i boken:

Läs faktarutor och gör några uppgifter

 på s. 40 - 47;

Arbetsblad;

Arbetsblad ska lämnas till läraren;

www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/overslagsrakning
www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/storheter-och-enheter
www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/prefix

www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/overslagsrakning
www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/storheter-och-enheter
www.matteboken.se/lektioner/matte-1/tal/prefix

Ma1a

Fr

PRIV

test 1, 2, 3 och 4 på det du jobbat med

 

 

 

40

PRIV

Tillämpningar

48 - 50

Kapitel 1 i boken:

Läs faktarutor och gör några uppgifter

 på s. 48 - 50;

Arbetsblad;

Arbetsblad ska lämnas till läraren;

Diagnos 1 i boken;

Arbetsblad;

 

Ma1a

Repetition inför prov

 

 

Fr

PRIV

Prov kapitel 1

 

 

 

41

PRIV

Provet tillbaka

 

Samtal och kompletteringar

 

Ma1a

Reserv

 

 

 

Fr

PRIV

Reserv 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Prov 1

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
  Ma  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: